Events

Seminar DCSY - Wiglasz M.: Prezentace tezí disertační práce: Evoluční algoritmy pro přibližné počítání

L314 17.2.2017

V poslední době je kladen stále větší důraz na snižování energetické náročnosti elektronických obvodů. Jedním z možných řešení tohoto problému může být přibližné (aproximační) počítání, které vychází z předpokladu, že v mnoha běžných aplikacích není nutné trvat na absolutní přesnosti všech výpočtů. Například u multimédií lze chyby tolerovat díky nedokonalostem lidských smyslů, čehož se využívá například v algoritmech pro kompresi obrazu či zvuku. Nosnou myšlenkou přibližného počítání je, že pokud budeme tolerovat jistou chybu ve výpočtu, můžeme vytvořit výkonnější a energeticky úspornější zařízení. Jednou z možností, jak tvořit přibližné obvody, je použití genetického programování, nevýhodou tohoto přístupu je však špatná škálovatelnost a dlouhá doba výpočtu. Složitější obvody lze evolučně navrhovat například tak, že se rozdělí na menší části, které se pak vyvíjejí samostatně. Zde může být nevýhodou, že jednotlivé části neví o svém okolí. Ve své práci se chci zaměřit na využití koevolučních algoritmů, ve kterých se jednotlivé části vyvíjí samostatně v oddělených populacích, ale tyto populace spolu mohou interagovat. Použitím tohoto přístupu by tak mělo být možné dosáhnout lepších výsledků než při použití běžných evolučních algoritmů.

Speakers

Wiglasz Michal, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https