Events

Seminar DCPSY - Matoušek D.: Prezentace tezí disertační práce: Pattern-matching in high-speed computer networks

L314 24.2.2017

Hledání řetězců je klíčovou operací v aplikacích pro monitorování a zajištění bezpečnosti počítačových sítí. Současně rostoucí objem dat přenášených po sítích vyžaduje použití síťových linek s vysokou propustností, přičemž na páteřních spojích se začínají používat síťové linky s propustností 100Gb/s. Hledání řetězců je časově náročná operace, která na těchto rychlostech vyžaduje hardwarovou akceleraci. Problémem publikovaných hardwarových architektur navržených pro hledání řetězců je, že je nelze škálovat na propustnost 100Gb/s. Prezentace představuje slabiny publikovaných hardwarových architektur a představuje novou architekturu škálující na propustnost 100Gb/s a výše.

Speakers

Matoušek Denis, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https