Events

Seminar DCSY - Husa J.: Hledání Bent Booleovských funkcí pomocí paralelního LGP

L314 24.3.2017

Bent Booleovské funkce jsou jedním z primitiv nutných k tvorbě bezpečných kryptografických algoritmů. Zvyšování jejich bezpečnosti vyžaduje použití Bent funkcí s vyšším počtem vstupů, který snižuje jejich relativní četnost a výrazně zvyšuje náročnost jejich nalezení. Jedním z v současnosti používaných přístupů řešení tohoto problému je genetické programování, které se již dříve ukázalo jako použitelné, ale trpí problémy se škálovatelností. Prezentace představí nový způsob řešení problému pomocí paralelizovaného lineárního genetického programování překonávající dřívější přístupy.

Speakers

Husa Jakub, Ing., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https