Events

Seminar DCSY - Sekanina L.: Hodnocení chodu UPSY 2017

L314 12.1.2018

Informace o projektech, publikování, činnostech na UPSY.

Speakers

Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 3.80.60.248
Switch to https

DNSSEC [dnssec]