Events

Seminar UPSY - Martínek T.: Bioinformatika@FIT

L314 23.3.2018

Úvodní část prezentace bude věnována stručnému přehledu výzkumu v oblasti bioinformatiky, který je na FIT realizován ve spolupráci s několika externími pracovišti (Biofyzikální ústav AVČR, Loschmidtovy laboratoře, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí). Hlavní část prezentace pak bude zaměřena na téma vyhledávání kvadruplexů v DNA sekvencích, kde se nám podařilo navrhnout nový algoritmus s velmi dobrou přesností detekce a publikovat jej v časopise Bioinformatics.

Speakers

Martínek Tomáš, Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https