Events

Computer Architectures & Diagnostics workshop for PhD Students

Zvíkovské Podhradí 24.-26.9.2003

Unformal workshop for PhD students.

Organizing Committee (members from FIT)

Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT

Programme Committee (members from FIT)

Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc., UPSY FIT VUT
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Novák Ondřej, Prof. Ing., CSc., Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TUL
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA, UPSY FIT VUT
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc., UIFS FIT VUT

Invited Speakers

Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc., UIFS FIT VUT

Selected publications

2003BRYAN Luděk. Nové metody komprese. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003, p. 3. ISBN 80-214-2471-0.
 KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard and SEKANINA Lukáš, ed. Sborník pracovního semináře "Počítačové architektury a diagnostika" pro studenty doktorského studia. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2003. ISBN 80-214-2471-0.
 KUTÁLEK Vladimír. Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů. In: Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003, pp. 67-72. ISBN 80-214-2471-0.
 MIKA Daniel. UPLATNĚNÍ FORMÁLNÍCH POSTUPŮ PŘI NÁVRHU ŘADIČE TESTU ČÍSLICOVÉHO OBVODU. In: Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003, pp. 17-23. ISBN 80-214-2471-0.
 STRNADEL Josef. Analýza a zlepšení testovatelnosti RTL číslicového obvodu. In: Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2003, pp. 24-29. ISBN 80-214-2471-0.

Your IPv4 address: 54.224.60.122
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]