Events

Computer Architectures & Diagnostics workshop for PhD Students

Kaštieľ Moravany nad Váhom 15.-17.9.2004

The goal of the seminary is to prepare a good conditions to discuss both results gained by and future research perspectives of doctoral students present at the seminary.

Selected publications

2004BRYAN Luděk. Systém pro aplikačně specifickou kompresi obrazu. In: Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 94-100. ISBN 80-969202-0-0.
 JAROŠ Jiří. Úloha plánování procesů na paralelním multiprocesorovém systému pomocí bayesovských optimalizačních algoritmů. In: Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004, pp. 60-65. ISBN 80-969202-0-0.
 KAŠPÁREK Tomáš. Plně modulární architektura pro jádro OS. In: Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 88-93. ISBN 80-969202-0-0.
 KUTÁLEK Vladimír. Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2004. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 132-137. ISBN 80-969202-0-0.
 MIKA Daniel. Uplatnění formálních postupů při návrhu řadiče testu číslicového obvodu. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2004. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 144-149. ISBN 80-969202-0-0.
 OHLÍDAL Miloš. Hybrid parallel simulated annealing using genetic operations. In: Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 48-53. ISBN 80-969202-0-0.
 PEČENKA Tomáš. Evoluční návrh testovacích obvodů. In: Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 22-24. ISBN 80-969202-0-0.
 STRNADEL Josef. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů. In: Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004, pp. 138-143. ISBN 80-969202-0-0.

Your IPv4 address: 54.80.83.123
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]