Events

Datakon 2005

Brno 22.-25.10.2005

Organizing Committee (members from FIT)

Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., UITS FIT VUT

Programme Committee (members from FIT)

Burget Radek, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing., UITS FIT VUT
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., UIFS FIT VUT, chairman
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc., UIFS FIT VUT

Section moderators (members from FIT)

Burget Radek, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT, Případová studie
Burget Radek, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT, Vybrané příspěvky

Selected publications

2005CVRČEK Daniel and LATISLAV Richard. TCP - resetovací útok. In: DATAKON 2005, Proceedings of the Annual Database Conference. Brno: Masaryk University, 2005, pp. 301-310. ISBN 8021038136.
 FAPŠO Michal, SMRŽ Pavel, SCHWARZ Petr, SZŐKE Igor, BURGET Lukáš, KARAFIÁT Martin and ČERNOCKÝ Jan. Systém pre efektívne vyhľadávanie v rečových databázach. In: Sborník databázové konference DATAKON 2005. Brno: Masaryk University, 2005, pp. 323-333. ISBN 80-210-3813-6.
 HANÁČEK Petr and STAUDEK Jan. Správa identity. In: Sborník konference DATAKON 2005. Brno: Masaryk University, 2005, pp. 123-146. ISBN 80-210-3813-6.
 HRUŠKA Tomáš, ed. DATAKON 2005 -Proceedings of the Annual Database Conference (ed. Tomáš Hruška). Brno: Masaryk University, 2005. ISBN 80-210-3813-6.

Your IPv4 address: 34.204.179.0
Switch to https