Events

Computer architectures and diagnostics

Hotel Podjavorník, Papradno, Považská Bystrica 18.-20.9.2006

Programme Committee (members from FIT)

Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D., UPSY FIT VUT
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc., UPSY FIT VUT

Selected publications

2006BIDLO Michal. Evolutionary Design Using Development. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 119-124. ISBN 80-969202-2-7.
 GAJDA Zbyšek. Návrh polymorfních obvodů. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 55-60. ISBN 80-969202-2-7.
 HERRMAN Tomáš. Metodika aplikace testu obvodu založená na identifikaci Testovatelných bloků. In: Počítačové architektúry a diagnostika - zborník príspovkov. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 131-136. ISBN 80-969202-2-7.
 JAROŠ Jiří. Evoluční optimalizace skupinových komunikačních vzorů. In: Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 31-36. ISBN 80-969202-2-7.
 KOBLIHA Miloš. Evoluční algoritmy pro dynamické úlohy plánování. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, p. 5. ISBN 80-969202-2-7.
 KUBEK Ján. Lokalizace stavového řízení v IP jádrech. In: Počítačové architektúry a diagnostika - zborník príspevkov. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 126-130. ISBN 80-969202-2-7.
 OHLÍDAL Miloš. Plánování skupinové komunikace All-to-All Broadcast pomocí predikce konfliktů v propojovacích sítích. In: Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 25-30. ISBN 80-969202-2-7.
 OČENÁŠEK Pavel. Automatic Design of Security Protocols. In: Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2006, pp. 49-54. ISBN 80-969202-2-7.
 PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 13-18. ISBN 80-969202-2-7.
 STAREČEK Lukáš. Modelování polymorfních hradel a obvodů. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2006, pp. 67-72. ISBN 80-969202-2-7.
 TRCHALÍK Roman. Design IEEE 802.15.4 ZigBee sítě. In: Počítačové architektúry & diagnostika 2006. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2006, pp. 107-112. ISBN 80-969202-2-7.
 ŠKARVADA Jaroslav. Optimalizace plánování testu číslicových systémů vzhledem k příkonu. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 143-148. ISBN 80-9692-0227.

Your IPv4 address: 52.23.234.7
Switch to https