Řídící, programový a organizační výbor konference

Pořádající instituce

Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Ústav informatiky Akademie věd České republiky
Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze
Fakulta informatiky, MU Brno
Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze

Stálý řídící výbor

Jan Rauch, VŠE Praha, předseda
Ján Paralič, TU Košice
Jaroslav Pokorný, UK Praha
Lubomír Popelínský, MU Brno
Pavol Návrat, STU Bratislava
Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava
Vojtěch Svátek, VŠE Praha
Olga Štěpánková, ČVUT Praha

Programový výbor ročníku 2009

Pavol Návrat, STU Bratislava, předseda
Daniela Chudá, STU Bratislava, předsedkyně
Roman Barták, UK Praha
Petr Berka, VŠE Praha
Radim Bělohlávek, UP Olomouc
Mária Bieliková, STU Bratislava
Peter Dolog, Aalborg Univerzity, Dánsko
Jiří Dvorský, VŠB-TU Ostrava
Martin Džbor, Open University, Milton Keynes, UK
Petr Hanáček, VUT Brno
Ladislav Hluchý, ÚI SAV Bratislava
Martina Holeňa, Catalysis Leibniz Institute, Německo
Petr Hujňák, Per Partes Consulting, Praha
Dušan Húsek, UI AV ČR Praha
Jozef Hvorecký, VŠM Trenčín
Jiří Ivánek, ÚTIA AV ČR Praha
Mirjana Ivanovič, University of Novi Sad, Srbsko
Karel Ježek, ZČU Plzeň
Petr Jirků, UK Praha
Ivan Kalaš, UK Bratislava
Jozef Kelemen, VŠM Trenčín
Stanislav Krajči, UPJŠ Košice
Michal Krátký, VŠB-TU Ostrava
Marián Mach, TU Košice
Jaroslava Mikulecká, Univerzita Hradec Králové
Peter Mikulecký, Univerzita Hradec Králové
Ludmila Mládková, VŠE Praha
Ján Paralič, TU Košice
Michal Pěchouček, ČVUT Praha
Jaroslav Pokorný, UK Praha
Lubomír Popelínský, MU Brno
Jan Rauch, VŠE Praha
Hana Řezanková, VŠE Praha
Viera Rozinajová, STU Bratislava
Tomáš Sabol, TU Košice
Peter Sinčák, TU Košice
Pavel Smrž, VUT Brno
Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava
Vojtěch Svátek, VŠE Praha
Petr Šaloun, OSU Ostrava
Jana Šarmanová, VŠB-TU Ostrava
Olga Štěpánková, ČVUT Praha
Július Štuller, ÚI AV ČR, Praha
Tomáš Vitvar, Semantic Technology Institute Innsbruck, Rakousko
Peter Vojtáš, UK Praha
Tatjana Welzer Družovec, University of Maribor, Slovinsko
Michal Winczer, UK Bratislava
František Vítězslav Zbořil, VUT Brno
Zdeněk Zdráhal, Open University, Milton Keynes, UK
Jaroslav Zendulka, VUT Brno
Jana Zvárová, ÚI AV ČR Praha
Filip Železný, ČVUT Praha
Jan Žižka, MU Brno

Organizační výbor ročníku 2009

Pavel Smrž, VUT Brno, předseda
Sylva Otáhalová, VUT Brno
Marek Schmidt, VUT Brno
Jana Slámová, VUT Brno