Důležité termíny

Zaslání abstraktu příspěvku 23.9.2008
Zaslání nabízeného příspěvku 30.9.2008
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvku 5.11.2008
Zaslání plakátu nebo prezentace výzkumného projektu 11.11.2008
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí plakátu nebo prezentace výzkumného projektu               26.11.2008
Zaslání finální verze příspěvku 15.12.2008
Termín včasné registrace 21.12.2008
Termín včasné platby 18.1.2009
Konání konference 4.-6.2.2009