FIT sluší dívkám

FIT slu­ší dív­kám

Šárka Květoňová, foto Šárka Květoňová
  • Organizace letních počítačových škol FIT
  • vyřizování přihlášek
  • komunikace se zájemkyněmi o účast na letních školách
Iveta Buriánková, foto Iveta Buriánková
  • komunikace se zájemkyněmi o účast na letních školách
Jan M. Honzík, foto prof. Jan M. Honzík
  • záštita všech akcí
  • sponzoři
David Martinek, foto David Martinek
  • webové stránky
  • fotodokumentace