Ohlédnutí za Letní školou 2010

V roce 2010 kurzy Letní školy FIT absolvovalo 22 dívek ze středních škol převážně z Brna a okolí, ale měli jsme tu i několik dívek z celé České Republiky a dokonce i ze Slovenska.


Fotogalerie

Náplň kurzů

V kurzech Letní školy si dívky vyzkoušely, jak vytvářet vlastní webové stránky, jak vytvářet zajímavé prezentace v PowerPointu a podobných programech. Dále si zkusily, jak na počítači zpracovávat audio, video, či digitální fotografie. Část kurzu byla také věnována počítačovým sítím.

Velmi populární opět byly "Hardwarové hrátky", během nichž si dívky v harwarové laboratoři například samy sestavily a naprogramovaly jednoduché zařízení, blikající hvězdičku FIT, kterou pak dostaly na památku.

Zabrousili jsme i do méně tradičních, ale o to více zajímavých oblastí IT. Dívky si vyslechly přednášku o biomedicínských aplikacích informačních technologií a o zobrazování prostorových biomedicínských dat. Dále je čekala část věnovaná umělecké grafice.

Jistě zajímavá byla také prezentace současných studentek FIT, které představily jeden z vítězných projektů národního kola celosvětové soutěže Imagine Cup. Šlo o naučnou hru NanoHeal, jejímž hlavním cílem je vyléčit pacienty s malárií, či HIV/AIDS pomocí nanotechnologií.

Kromě čistě technických oblastí, měla Letní škola také duchovní a filozofický rozměr. V příhodném prostředí knihovny FIT se jedno odpoledne odehrála poutavá přednáška stréca (alias ThMgr.) Klapetka. Během přednášky bylo zevrubně rozebráno a analyzováno téma "Ženy a technologie" v mnohdy nečekaných souvislostech.

Součástí Letní školy byla také exkurze v Brněnské pobočce firmy IBM, kde si dívky mohly popovídat se ženami, které zde pracují na různých úrovních hierarchie firmy.

Besední den

Poslední den Letní školy byl věnován diskuzím a besedám. Nejdříve si dívky popovídaly s proděkanem pro bakalářské studium, dr. Křenou a prof. Honzíkem o maturitách, přijímacích zkouškách a studiu na FIT. Do diskuze se také zapojila naše studentka 2. ročníku bakalářského stupně Martina Procházková a bývalý předseda Studentské unie a nynější doktorand Patrik Halfar.

Literární soutěž

Na začátku Letní školy byla pro zúčastněné dívky vyhlášena literární soutěž na téma Holky pro počítač a počítač pro holky. Dívky měly během týdne vytvořit krátkou povídku či esej na toto téma. Porota pak vybrala tři nejlepší práce a jejich autorky je pak poslední den přečetly před publikem a jejich prezentace pak rozhodla o definitivním pořadí. Vítězky pak obdržely zajímavé ceny.

O definitivním výsledku rozhodovala porota tvořená prof. Honzíkem, ThMgr. Klapetkem, dr. Šárkou Květoňovou, Ing. Evou Zámečníkovou a naší knihovnicí Bc. Petrou Nastulczykovou. Porota rozhodla o tomto výsledném pořadí:

  1. místo: Miroslava Kunová, Gymnázium Křenová, Brno, povídka Holky pro počítač a počítač pro holky.
  2. místo: Alice Pospíšilová, ISŠ polygrafická, Brno, povídka Kdo opraví milovaný počítač?.
  3. místo: Kateřina Pidrová, Gymnázium Slovanské náměstí, Brno, povídka Život není jenom náhoda...

Beseda s ženami z IT

Poslední částí besedního dne byla tradiční beseda s několika ženami, které spojily svůj profesní život s informačními technologiemi. Zúčastněné dívky se od nich dozvěděly, jakých uplatnění lze také v rámci IT dosáhnout, že volba tohoto oboru umožňuje poměrně dobře skloubit jak práci, tak i rodinný život. Poté, co přítomné dámy popsaly, proč se rozhodly pro IT, se rozpoutala diskuze. Tato zprvu řízená diskuze se po čase změnila v diskuzi volnou, odehrávající se během malého závěrečného pikniku, který byl pro všechny přítomné připraven ve vestibulu a na zahradě přednáškového komplexu FIT.

Děkujeme všem zúčastněným dívkám, přednášejícím i sponzorům a těšíme se, že se opět setkáme na Letní škole 2011.

Za organizační tým
David Martinek
Září 2010

Ohlasy v médiích

Sponzoři a partneři

Letní škola FIT proběhla v roce 2010 díky podpoře našich sponzorů a partnerů:

Záštita akcí

Malá dívčí univerzita i Letní škola se v roce 2010 konaly pod záštitou:

  • doc. RNDr. Anny Putnové, Ph.D., MBA děkanky FP VUT v Brně, předsedkyně školského výboru parlamentu ČR
  • prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, rektora VUT v Brně
  • doc. Ing. Jaroslava Zendulky, CSc., děkana FIT VUT v Brně