Ohlédnutí za Letní školou 2011

V roce 2011 kurzy Letní školy FIT absolvovalo 24 dívek ze středních škol převážně z Brna a okolí, ale i z jiných koutů Čech, Moravy, Slezka ale i ze Slovenska.


Fotogalerie

Náplň kurzů

V kurzech Letní školy si dívky vyzkoušely, jak vytvářet vlastní webové stránky, jak vytvářet zajímavé prezentace v PowerPointu a podobných programech. Dále si zkusily, jak na počítači zpracovávat audio, video, či digitální fotografie. Část kurzu byla také věnována počítačovým sítím.

Velmi populární opět byly "Hardwarové hrátky", během nichž si dívky v harwarové laboratoři například samy sestavily a naprogramovaly jednoduché zařízení, blikající hvězdičku FIT, kterou pak dostaly na památku.

I tentokrát jsme zabrousili do méně tradičních, ale o to více zajímavých oblastí IT, kterým se lze na FIT věnovat. Dívky si například vyslechly přednášku o biometrických systémech, které slouží pro identifikaci osob. Hlavně si ale mohly samy vyzkoušet různé přístroje pro snímání otisků prstů, infračervených snímků obličejů a jiných nástrojů, které se pro identifikaci používají.

Dívky se také mohly proletět nad Brnem ve velmi realistickém leteckém simulátoru, který se na FIT vyvíjí a na němž naši studenti řeší různé projekty z oblastí jako je počítačová grafika, hardware a počítačová simulace.

Součástí Letní školy byla také exkurze v Brněnské pobočce firmy IBM, kde si dívky mohly popovídat se ženami, které zde pracují na různých úrovních hierarchie firmy.

Besední den

Poslední den Letní školy byl věnován diskuzím a besedám. Nejdříve si dívky popovídaly s proděkanem pro magisterské studium, dr. Růžičkou o maturitách, přijímacích zkouškách a studiu na FIT.

Jako každý rok, byla na začátku Letní školy pro zúčastněné dívky vyhlášena literární soutěž na téma Holky pro počítač a počítač pro holky. Dívky měly během týdne vytvořit krátkou povídku či esej na toto téma. Porota pak vybrala tři nejlepší práce a jejich autorky je během besedního dne přečetly před publikem a jejich prezentace pak rozhodla o definitivním pořadí. Vítězky pak obdržely zajímavé ceny.

Významnou částí besedního dne byla tradiční beseda s několika ženami, které spojily svůj profesní život s informačními technologiemi. Zúčastněné dívky se od nich dozvěděly, jakých uplatnění lze také v rámci IT dosáhnout, že volba tohoto oboru umožňuje poměrně dobře skloubit jak práci, tak i rodinný život. Spektrum činností, kterým se věnují pozvané dámy je opravdu široké -- věda a výzkum, personální management pro IBM, vytváření webových stránek pro velvyslanectví USA nebo studium a práce pro studentskou unii FIT.

Počasí nám letos přálo, takže diskuze, která se rozpoutala se posléze přesunula do vestibulu a na zahradu přednáškového komplexu FIT, kde bylo pro všechny připraveno i malé občerstvení.

Děkujeme všem zúčastněným dívkám, přednášejícím i sponzorům a těšíme se, že se opět setkáme na Letní škole 2012.

Za organizační tým
David Martinek
2011

Sponzoři a partneři

Letní škola FIT proběhla v roce 2010 díky podpoře našich sponzorů a partnerů:

Záštita akcí

Malá dívčí univerzita i Letní škola se v roce 2010 konaly pod záštitou:

  • doc. RNDr. Anny Putnové, Ph.D., MBA děkanky FP VUT v Brně, předsedkyně školského výboru parlamentu ČR
  • prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, rektora VUT v Brně
  • doc. Ing. Jaroslava Zendulky, CSc., děkana FIT VUT v Brně