Ohlédnutí za Letní školou 2012


Fotogalerie

Náplň kurzů

Náplň letošních kurzů Letní školy byla opět pestrá. Rozpětí nabízených témat sahalo od hardwarových aplikací, přes počítačovou biometrii, virtuální realitu v leteckém simulátoru, sociální sítě, až po uměleckou grafiku pomocí generování fraktálů. Praktické kurzy byly zaměřeny například na zdokonalování prezentačních schopností, ale i řízení projektů a lidí.

"Hardwarové hrátky" byl tradičně velmi populární kurz, během nichž si dívky v harwarové laboratoři samy sestavily a naprogramovaly jednoduché zařízení, blikající hvězdičku FIT, kterou pak dostaly na památku.

Neméně zajímavý byl kurz o počítačové biometrii. V tomto kurzu si dívky vyzkoušely snímání otisků prstů a dlaní pomocí profesionálních nástrojů z naší fakultní biometrické laboratoře. Kromě toho si mohly osahat a vyzkoušet další nástroje, se kterými naši studenti pracují v kurzech zaměřených na biometrii.

Součástí Letní školy byla také exkurze v Brněnské pobočce firmy IBM, kde si dívky mohly popovídat se ženami, které zde pracují na různých úrovních hierarchie firmy. Kromě toho se pro ně byly připraveny hry, v nichž si vyzkoušely projektové řízení, týmovou spolupráci a řízení lidí.

Besední den

Poslední den Letní školy je obvykle věnován diskuzím a besedám. Studijní proděkan, doc. Růžička a prof. Honzík seznámili dívky s možnostmi, které jim nabízí Fakulta informačních technologí, pokud se na ní rozhodnou studovat.

Dále tento den už tradičně patřil vyhlášení výsledků malé literární soutěže. Autorky tří nejlepších prací přečetly své povídky před přítomným publikem a porota následně rozhodla o konečném pořadí. Kromě literární soutěže jsme letos pořádali i malou fotografickou soutěž. Vítězky obou soutěží obdržely zajímavé ceny od naší fakulty a od našich sponzorů.

Významnou částí besedního dne byla tradiční beseda s několika ženami, které spojily svůj profesní život s informačními technologiemi. Zúčastněné dívky se od nich dozvěděly, jakých uplatnění lze také v rámci IT dosáhnout, že volba tohoto oboru umožňuje poměrně dobře skloubit jak práci, tak i rodinný život. Spektrum činností, kterým se věnují pozvané dámy je opravdu široké -- věda a výzkum, personální management, vytváření webových stránek, výuka informačních technologií nebo studium a práce pro studentskou unii FIT.

Děkujeme všem zúčastněným dívkám, přednášejícím i sponzorům a těšíme se, že se opět setkáme na Letní škole 2013.

Za organizační tým
David Martinek
září 2012

Sponzoři a partneři

Letní škola FIT proběhla v roce 2012 díky podpoře našich sponzorů a partnerů:

Záštita akcí

Malá dívčí univerzita i Letní škola se v roce 2012 konaly pod záštitou:

  • doc. RNDr. Anny Putnové, Ph.D., MBA děkanky FP VUT v Brně, předsedkyně školského výboru parlamentu ČR
  • prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, rektora VUT v Brně
  • doc. Ing. Jaroslava Zendulky, CSc., děkana FIT VUT v Brně

Předchozí ročníky Letní školy

Fakulta informačních technologií začala z iniciativy prof. Honzíka pořádat Letní školu pro středoškolačky v roce 2008. Původně se akce konala pouze pro několik studentek z Brna a okolí. Po příznivých ohlasech jsme rozšířili kapacitu kurzů a otevřeli kurzy pro účastnice z celé ČR. Nyní může Letní školu absolvovat až 60 dívek.

Na webových stránkách minulých ročníků si můžete udělat představu, jak Letní škola vlastně probíhá. Stránky obsahují také foto a video reportáže. Také zde naleznete vítězné práce literární soutěže Holky pro počítač a počítač pro holky.

Ročník 2011 Ročník 2010 Ročník 2009 Ročník 2008