Ohlédnutí za Letní školou 2013


Letní škola 2013 v robotické laboratoři

Fotogalerie

Letní škola nyní i pro žačky

Od roku 2009 jsme vždy týden před Letní školou pořádali Malou dívčí počítačovou univerzitu pro mladší dívky, než ty, které se tradičně hlásí na Letní školu. Původně jsme tuto akci cílili na dívky z nižších ročníků víceletých gymnázií a posledních ročníků základních škol. Letos jsme ji přejmenovali na Letní školu pro žačky a otevřeli jsme ji pro všechny mladší dívky. Letos jsme tu měli dívky ve věku od 10 do 15 let. Protože si dívky každý den museli vyzvedávat rodiče, účastnily se této části Letní školy jen dívky z Brna a okolí. Letní škola pro středoškolačky se opět jako tradičně konala v následujícím týdnu.

Organizaci Letní školy pro žačky i náplň jednotlivých kurzů jsme upravili s ohledem na věk dívek. Hned první den se dívky nadšeně vrhly do kurzu zpracovávání videa. Mgr. Skokanová, která zajišťuje audiovizuální podporu pro celou FIT, pro ně připravila několik zajímavých her, které zahrnovaly použití videokamer, mikrofonů, klíčovacího pozadí a zpracovávání obrazu na počítači v reálném čase. Vyzkoušely si například, jaké to je stát se televizní rosničkou nebo jak se dá kreslit do videa v reálném čase, podobně jako se to dělá třeba u sportovních pořadů.

Jak se dělá televizní rosnička Malování do videa

Dva dny zabral kurz programování v Baltíkovi, který vedl Ing. Soukup. Dívky se v něm naučily základní programátorské obraty, aniž by se musely seznamovat se složitým programovacím jazykem. Baltík je velmi intuitivní výukový nástroj, ve kterém se přesto dají dělat velmi zajímavé programy. Ostatně na FIT se každoročně pořádá celostátní soutěž v programování v Baltíkovi.

Ing. Soukup učí Baltíka Program vytvořený v Baltíkovi

V dalším kurzu se dívky naučily zpracovávat fotografie na počítači v grafickém programu. Prakticky si vyzkoušely například tvorbu panoramatických fotografií. Nejšikovnější dívky si pak odnesly cenu od jednoho z našich sponzorů, firmy Zoner.

Poslední kurz, který dívky absolvovaly, se odehrával v jedné z našich hardwarových laboratoří. Dívky si zde samy vyrobily blikající hvězdičku, což zahrnovalo osazení připravené kuprextitové destičky součástkami (diody, řídící čip) a jejich následné připájení na správná místa. Správně sestavenou hvězdičku pak lze naprogramovat tak, aby diody na jejím povrchu blikaly různým způsobem. Hotové hvězdičky si pak dívky odnesly domů jako dárek.

Poslední den se dívky šly podívat do brněnské pobočky firmy IBM, kde pro ně bylo přichystáno opět několik her a dívky se tady přesvědčily, že i v takových firmách pracuje spousta žen a není na tom nic divného.

Doc. Kunovský a zpracování fotografií Hry v pobočce IBM

Letní škola pro středoškolačky

Náplň letošních kurzů Letní školy opět po roce prošla inovacemi, takže jsme letos zabrousili do dalších zajímavých zákoutí informačních technologií. Pro velký úspěch jsme letos zopakovali kurz počítačové biometrie. Prakticky všechny ostatní kurzy byly letos nové nebo výrazně inovované. Dívkám jsme nabídli softwarové kurzy, ale i kurzy zaměřené na hardware a tzv. softskills, protože IT není jenom programování. U všech kurzů jsme dbali na to, aby byly praktické a interaktivní, což se myslím letos povedlo.

Velmi populární a poučný byl například kurz prezentačních dovedností, který pořádala slečna Hadamová z české pobočky firmy Microsoft. Dívky si samy vyzkoušely vystoupení před publikem, jejich vystoupení jsme nahráli na video a poté se dívky dívaly na záznam a probíraly, jaké dělají chyby a jak se mohou zlepšit.

Sl. Hadamová a její kurz prezentačních dovedností
Dívky si své prezetační dovednosti vyzkoušely prakticky... ... a pak nad videozáznamem rozebíraly, jak se zlepšit.

V hardwarové laboratoři čekala na dívky stavebnice digitálních hodinek. Dívky se zde nejprve dozvěděly něco málo o tom, jak se dnes tvoří a programují elektronická zařízení a pak se pustily do praktické ukázky. Naučily se, jak zacházet s pájkou a tyto hodinky si samy sestavily a oživily. Úspěšně sestavené a funkční hodinky si dívky poté odnesly domů jako dárek od nás.

Sestavování digitálních hodinek Hotové hodinky

Jiná stavebnice na dívky čekala v robotické laboratoři. Dívky si zde postavily vlastní roboty z Lega a pak si je samy naprogramovaly. Samotného mě překvapilo, jak šikovně se toho některé dívky zhostily a jak rychle dokázaly naprogramovat poměrně komplexní a smysluplné chování svých robotů. Využívaly přitom několik druhů senzorů, takže robotická vozítka pak například zvládala následovat mapu nakreslenou na podlaze, zastavit před překážkou nebo se jí vyhnout a pokračovat dále cestou podle mapy. Na to, že šlo o půldenní kurz byly výsledky některých dívčích týmů velmi pozoruhodné.

Hotový robot na mapě Programování robota

V kurzu počítačové biometrie si dívky vyzkoušely snímání otisků prstů a dlaní pomocí profesionálních nástrojů z naší fakultní biometrické laboratoře. Kromě toho si mohly osahat a vyzkoušet další nástroje, se kterými naši studenti pracují v kurzech zaměřených na biometrii, jako například infračervenou kameru, program pro identifikaci na základě 3D obrazu obličeje, nebo zařízení pro snímání oční sítnice.

Dalším zajímavým kurzem byl kurz počítačových sítí. Dívky si zde zkusily krimpování vlastních síťových kabelů, pomocí nichž si pak v laboratoři propojily a samy nakonfigurovaly lokální počítačovou síť i s přístupem do internetu.

Zkoumání otisků prstů v biometrické laboratoři Tkaní sítí v síťové laboratoři

V portfoliu našich kurzů nesměl chybět ani kurz tvorby vlastních webových stránek. Ing. Grulig z Microsoftu si pro dívky připravil velmi praktický kurz zaměřený nikoli na tvorbu obyčejných HTML stránek, ale na vytváření responsivních webů, které vypadají moderně a dobře se zobrazují a ovládají nejen z počítače ale i z tabletu nebo telefonu.

Grafické cítění dívky mohly uplatnit v kurzu doc. Kunovského o zpracovávání fotografií. Podobně, jako o týden dříve žačky, mohly i teď nejlepší dívky získat cenu od firmy Zoner.

Tvorba responzivních webů s Ing. Gruligem Zpracování fotografií a panoramat s doc. Kunovským

Tradiční součástí Letní školy byla také exkurze v brněnské pobočce firmy IBM, kde si dívky mohly popovídat se ženami, které zde pracují na různých úrovních hierarchie firmy. Kromě toho se pro ně byly připraveny hry, v nichž si vyzkoušely projektové řízení, týmovou spolupráci a řízení lidí.

Besední den

Poslední den Letní školy pro středoškolačky byl jako obvykle věnován diskuzím a besedám. Zvány byly samozřejmě i účastnice Letní školy pro žačky, stejně jako rodiče a přátelé.

V kurzech letní školy se dívky mohly seznámit s tím, co lze na FIT studovat. Jak na FIT a VUT studovat, se dívky dozvěděly od našeho studijního proděkana, doc. Růžičky v průběhu besedního dne. A o tom, kde na FITu probíhá výuka, studium a vědecké bádání se dívky dozvěděly při exkurzích po našem klášterním areálu. Vzali jsme je i do míst, kam se naši řádní studenti a vyučující dostanou jen málokdy -- do podzemí, které má náš areál, který začínal svou kariéru jako středověký klášter, opravdu rozsáhlé a zajímavé.

Doc. Růžička představil FIT a VUT Přišel nás pozdravit i rektor VUT, prof. Rais, a paní doc. Putnová z podnikatelské fakulty
V podzemí kláštera Vykopávky

Dalším bodem na programu bylo vyhlášení výsledků literární soutěže. Dívky měly možnost během týdne napsat krátkou esej nebo povídku na téma "Holky pro počítač a počítač pro holky" a zúčastnit se tak soutěže o zajímavé ceny (myslím, že letos jsem tam viděl několik tabletů). Na prvních třech místech se strhl lítý boj o celkové vítězství a porota to letos vůbec neměla lehké. Finalistky byly opravdu kreativní a tak jsme od nich slyšeli přednes ve verších i hereckou etudu.

Autorské (nejenom) čtení Předávání cen vítězné autorce

Významnou částí besedního dne byla tradiční beseda s několika ženami, které spojily svůj profesní život s informačními technologiemi. Zúčastněné dívky si s nimi měly možnost popovídat, jak se mohou v IT uplatnit a čeho zde lze dosáhnout nebo o tom, jak lze v IT pěkně skloubit kariéru s rodinným životem. Profesní záběr pozvaných dam byl úctyhodný -- věnují se například vědě a výzkumu, personálnímu managementu, vytváření webových stránek, výuce informačních technologií, vedení vlastní IT firmy, ale také zatím studiu a práci pro studentskou unii FIT.

Doc. Putnová z FP VUT a doc. Hladká z MUNI Beseda se zajímavými ženami z IT

Děkujeme všem zúčastněným dívkám, přednášejícím i sponzorům a těšíme se, že se opět setkáme na Letní škole 2014.

Za organizační tým
David Martinek
2013

Sponzoři a partneři

Letní škola FIT proběhla v roce 2013 díky podpoře našich sponzorů a partnerů:

Děkujeme.

Záštita akcí

Letní školy FIT pro žačky a středoškolačky se v roce 2013 konaly pod záštitou:

  • doc. RNDr. Anny Putnové, Ph.D., MBA, z FP VUT v Brně, předsedkyně školského výboru parlamentu ČR
  • prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, rektora VUT v Brně
  • doc. Ing. Jaroslava Zendulky, CSc., děkana FIT VUT v Brně

Předchozí ročníky Letní školy

Fakulta informačních technologií začala z iniciativy prof. Honzíka pořádat Letní školu pro středoškolačky v roce 2008. Původně se akce konala pouze pro několik studentek z Brna a okolí. Po příznivých ohlasech jsme rozšířili kapacitu kurzů a otevřeli kurzy pro účastnice z celé ČR.

Od roku 2009 jsme pořádali podobnou akci i pro mladší dívky pod názvem Malá dívčí počítačová univerzita. Od roku 2013 ji pořádáme pod názvem Letní škola pro žačky a koná se vždy týden před Letní školou pro středoškolačky.

Na webových stránkách minulých ročníků si můžete udělat představu, jak Letní škola vlastně probíhá. Stránky obsahují také foto a video reportáže. Také zde naleznete vítězné práce literární soutěže Holky pro počítač a počítač pro holky.

Ročník 2012 Ročník 2011 Ročník 2010
Ročník 2009 Ročník 2008