Letní počítačová škola FIT pro dívky

Let­ní po­čí­ta­čo­vá ško­la FIT pro dív­ky

Ohlédnutí za Letními školami 2014

Letní škola 2014 na návštěvě u IBM.

V roce 2014 jsme pořádali Letní školu pro žačky ve stejném termínu jako Letní školu pro středoškolačky. Dívky si tak mohly prodloužit prázdniny a získat nevšední zážitky s námi, na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Letos se nám zde sešly dívky ve věku od 11 do 19 let. Většina dívek byla z Brna a okolí, ale měli jsme tady i dívky ze vzdálenějších míst jako je Ostrava nebo Olomouc. Žačky měly program své letní školy přizpůsobený svému věku (11 až 16 let).

Pro žačky i pro středoškolačky jsme měli připravenu fotografickou soutěž. Středoškolačky se navíc mohly zúčastnit naší tradiční literární soutěže Holky pro počítač a počítač pro holky. Pro vítězky obou soutěží jsme měli připraveny pěkné ceny od našich sponzorů.

Letní škola pro žačky

Žačky letos začínaly fotografickým kurzem. Dívky si na něj přinesly vlastní fotoaparáty a co nafotily se také naučily zpracovávat na počítači. Protože nám v den pořádání kurzu nepřálo počasí, vyzkoušely si fotografování portrétů v ateliéru improvizovaně vyrobeném z počítačové učebny. Získané fotografie se poté naučily zpracovávat pomocí programu Zoner Photo Studio. Získané znalosti pak dívky uplatnily i ve zmiňované fotografické soutěži.

Naše Letní školy letos zaujaly i štáb České televize, který o nás přijel natočit reportáž pro Události v regionech. Jedna z dívek jim poskytla exkluzivní rozhovor.

Kurz programování v Baltíkovi byl jako tradičně velmi oblíbený. Opět jej vedl sám Ing. Soukup, který dívkám geniálním a zábavným způsobem ukázal, že programování rozhodně není nuda. Doufáme, že některé dívky u nás ještě uvidíme například při celostátním kole soutěže programování v Baltíkovi, kterou FIT každoročně hostí.

Programování s Baltíkem a Ing. Soukupem je vždy zábava.
Všechny dívky v průběhu kurzu zvládly řešení skutečných programátorských úloh.

Jeden den programu zajišťovali pánové z firmy Microsoft, kteří přinesli kromě dalších ukázech svých technologií také Xbox a Kinnect. Žačky si spolu se středoškolačkami zasoutěžily například v jízdě na vodním skůtru nebo v tančení.

Další blok programu našich letních škol tradičně tvoří návštěva v brněnské pobočce firmy IBM. Letos zde byly žačky společně se středoškolačkami a rozhodně se tam neztratily. Vyzkoušely si například, jak vytvořit plán skutečného projektu. Nakonec zpracovaly a prezentovaly svůj projekt výletu do Paříže, který svou kvalitou rozhodně snesl srovnání s projekty prezentovanými staršími dívkami.

Poslední den letní školy se dívky naučily vytvářet vlastní webové stránky pomocí jazyka HTML a CSS.

Závody na vodním skůtru.
Řešení projektů v brněnské pobočce IBM.
Vytváření vlastních webových stránek.

Letní škola pro středoškolačky

Letní školu pro středoškolačky letos otevíral tradičně populární kurz v biometrické laboratoři Ústavu inteligentních systémů FIT. Dívky si zde vyzkoušely snímání otisků prstů pomocí tradičních metod se štětečkem a pudrem, ale také několik elektronických snímačů, které se v této naší laboratoři testují. Dále si zde vyzkoušely také snímače očního pozadí nebo identifikaci osob pomocí termosnímků obličeje.

Naši kolegové z Ústavu počítačové grafiky nás letos opět pustili za knipl svého simulátoru dopravního letadla. Na tento kurz dívky asi jen tak nezapomenou. No čekali byste, že si na letní škole pro dívky zaměřené na informační technologie vyzkoušíte pilotáž velkého dopravního letadla? A že vás tam naučí, jak s takovým letadlem udělat sudový výkrut nebo přemet a pak bezpečně přistát? U nás to jde!

V kokpitu simulátoru dopravního letadla.
S námi zvládnete i sudový výkrut.
Připoutejte se prosím! Letíte s FIT Air!

To, že informační technologie jsou důležité i jinde přišla dívkám ukázat paní Mohrová ze Škody Auto. I v tomto odvětví jsou ženy zabývající se IT velmi ceněny pro svůj přístup, pečlivost i nové nápady.

V robotické laboratoři Ústavu inteligentních systémů se dívky dozvěděly o nových trendech v robotice. Pak si rovnou samy postavily robota z Lega a naprogramovaly ho tak, aby se dokázal pohybovat pomocí světelných a ultrazvukových senzorů.

Kurz Škoda Auto – IT pro dívky.
Stavění Legobota.
Sláva! Číslo 5 žije.

Hardwarová laboratoř Ústavu počítačových systémů si pro dívky připravila stavebnice hodinek. Dívky si ze součástek samy sestavily a spájely funkční hodinky řízené mikrokontrolérem. Zvládly to všechny! Tento exkluzivní model hodinek značky FIT si pak dívky odnesly domů jako dárek.

Pánové z firmy Microsoft si pro dívky připravili prezentaci svých nových technologií. Nejvíce zaujaly Xbox a Kinnect, jejichž možnosti si dívky měly možnost prakticky vyzkoušet v improvizované taneční soutěži. Zajímavé je, že mladší dívky tato technologie zaujala nejvíce a zkoumaly ji velmi pečlivě, zatímco středoškolačky to začalo brzy nudit a více se zajímaly o možnosti programování aplikací ve Visual Studiu.

Pájení hodinek FIT.
Slušivé a funkční hodinky FIT na ruce.
Technologie MS pro výuku tance.
Když dívky přestane bavit tanec, zajímají se o programování ve Visual Studiu.

Tradiční návštěva brněnské pobočky firmy IBM se letos odehrála ve čtvrtek. Dívky se zde na vlastní oči přesvědčily, že u Velké modré jsou ženy ajťačky velmi ceněny a pracuje jich zde poměrně dost jak na technických pozicích, tak i na řídících místech. Dále zde měli pro dívky připraveny opět Legoboty, které zde měli o něco složitější než u nás na FITu. Nakonec tady měli pro dívky připraven kurz, kde se dívky dozvěděly, jak jakoukoli činnost naplánovat jako projekt. Dívky pak v malých skupinkách navrhovaly své projekty na přípravu koncertu, školního adaptačního kurzu nebo poznávací cestu po USA. Všechny skupiny pak své projekty úspěšně prezentovaly před ostatními. Před takto zpracovanými plány budou učitelé a rodiče velmi těžko hledat argumenty proč ne.

Ke konci Letní školy se konečně udělalo hezky, takže v rámci příhodně naplánovaného fotografického kurzu jsme s dívkami vyrazili na prohlídku areálu FIT. Středověký klášter je v pozdně letním slunci velmi fotogenický, přesto jej tentokrát trumfly kachničky v naší kašně, jejichž počet roste po každých státnicích geometrickou řadou...

V IBM mají taky Legoboty.
Prezentace vlastních projektů v IBM.
Zátiší s kachničkami.

Besední den

Besední den měl opět tradiční průběh. Dívky se nejprve seznámily, jak studovat na FIT. Pokud se pro to rozhodnou, rádi je u nás přivítáme.

Porotě literární soutěže, kterou jsme pro dívky vyhlásili, letos předsedala paní dr. Salaquardová z Katedry žurnalistiky a mediálních studií FSS MU, která je také sama básnířkou a spisovatelkou. Pro dívky si připravila malou zábavnou tvůrčí hru pro zvýšení kreativity. Poté následovalo autorské čtení nejlepších prací naší literární soutěže Holky pro počítač a počítač pro holky. Podle prezentace jednotlivých autorek pak porota rozhodla o konečném pořadí a dívky si pak vybíraly ze zajímavých cen, které jsme pro ně měli připraveny. Letos dívky získaly například čtečku e-knih, externí USB disk, či USB TV tuner k počítači, plus další ceny od našich sponzorů.

Letos jsme uspořádali také dvě kategorie fotografické soutěže, pro žačky a pro středoškolačky. Z došlých prací bylo těžké vybrat, protože dívky, které se zajímají o IT, se zjevně zajímají i o digitální fotografii. Nakonec jsme rozdělili v každé kategorii po třech cenách od firmy Zoner.

Nejzajímavější náplní besedního dne byla samozřejmě beseda s ženami, které se dokázaly úspěšně uplatnit v různých oblastech informačních technologií. Letos mezi nás opět zavítaly dámy úspěšné jak v akademickém prostředí, tak i mimo něj. Všechny se podělily o svůj příběh, proč si zvolily život s informačními technologiemi a pak odpovídaly na otázky dívek. Tato diskuze pak pokračovala i ve foyer našich poslucháren u malého pohoštění na závěr besedního dne.

Proděkan Křena o tom, jak studovat na FIT.
Jóga dr. Salaquardové pro podporu autorské kreativity.
Autorské čtení vítězných prací literární soutěže.
Ceny pro vítězky literární a fotografické soutěže.
Beseda s ženami z IT.

Výsledky literární soutěže

Výsledné pořadí literárních prací

  1. Holky pro počítač a počítač pro holky, Kateřina Smajzrová
  2. Tajemný příběh, Tina Heindlová
  3. Kód, Kateřina Orságová

Výsledky fotosoutěží

Letos jsme pro dívky vyhlásili fotosoutěž na téma holky a IT. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, pro žačky a pro středoškolačky. Dívky mohly své práce vytvořit během prázdnin i v průběhu Letní školy. Tři nejlepší práce z každé kategorie jsme odměnili cenou od firmy Zoner – instalačním CD s programem Zoner Photo Studio 16 a knížkou Zoner Photo Studio – Praktická příručka.

Kategorie Středoškolačky

1. místo – Kristýna Procházková
1. místo – Kristýna Procházková
2.–3. místo – Dominika Krejčí
2.–3. místo – Alena Tesařová
Alžběta Suchá – rychlostí světla
Anna Jungmannová
Dominika Dittmannová

Kategorie žačky

Lucie Mrázková
Linda Paurová
Dominika Dittmannová
Šárka Damborská

Děkujeme všem zúčastněným dívkám, přednášejícím i sponzorům a těšíme se, že se opět setkáme na Letní škole 2015.

Za organizační tým
David Martinek
2014

Sponzoři a partneři

Letní škola FIT proběhla v roce 2013 díky podpoře našich sponzorů a partnerů:

Děkujeme.

Záštita akcí

Letní školy FIT pro žačky a středoškolačky se v roce 2014 konaly pod záštitou:

  • doc. RNDr. Anny Putnové, Ph.D., MBA z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, poslankyně PSP ČR, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu
  • prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc, rektora VUT v Brně
  • doc. Ing. Jaroslava Zendulky, CSc., děkana FIT VUT v Brně

Předchozí ročníky Letní školy

Fakulta informačních technologií začala z iniciativy prof. Honzíka pořádat Letní školu pro středoškolačky v roce 2008. Původně se akce konala pouze pro několik studentek z Brna a okolí. Po příznivých ohlasech jsme rozšířili kapacitu kurzů a otevřeli kurzy pro účastnice z celé ČR.

Od roku 2009 jsme pořádali podobnou akci i pro mladší dívky pod názvem Malá dívčí počítačová univerzita. Od roku 2013 ji pořádáme pod názvem Letní škola FIT pro žačky. Tato letní škola má program přizpůsobený věku dívek.

Na webových stránkách minulých ročníků si můžete udělat představu, jak Letní škola vlastně probíhá. Stránky obsahují také foto a video reportáže. Také zde naleznete vítězné práce literární soutěže Holky pro počítač a počítač pro holky.