FIT sluší dívkám

FIT slu­ší dív­kám

Sponzoři a partneři Letní počítačové školy 2016

Děkujeme všem našim sponzorům a partnerům.

a

Záštita akcí

Letní počítačové školy se konají pod záštitou:

  • doc. RNDr. Anny Putnové, Ph.D., MBA z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, poslankyně PSP ČR, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu,
  • prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc, rektora VUT v Brně,
  • prof. Dr. Ing. Pavla Zemčíka, děkana FIT VUT v Brně.