FIT sluší dívkám

FIT slu­ší dív­kám

Že­ny na FIT

Že­ny v IT? Stu­dent­ky na FIT? Ano!

Fakulta Informačních Technologií VUT v Brně pořádá řadu akcí pro studenty a studentky středních a základních škol. Cílem těchto akcí je zvyšovat jejich zájem o studium informačních technologií a prezentovat možnosti studia na FIT. Velká část našich akcí má za cíl přesvědčit potenciální studenty a studentky, ale i celou veřejnost, že informační technologie jsou zajímavou životní cestou nejen pro chlapce a muže, ale i pro dívky a ženy.

Zájem dívek o studium na FIT každým rokem roste, ale stále bychom jich u nás rádi viděli více. Není to však problém pouze naší fakulty. Na jiných školách zaměřených na IT (a techniku obecně) jsou na tom podobně. V naší společnosti bohužel stále panují některé předsudky ohledně uplatnění žen v IT. Naše zkušenosti však ukazují, že ženy v IT mohou být velmi úspěšné. Ženský pohled na svět, trochu jiný typ kreativity, komunikativnost a obvykle větší pečlivost jsou vlastnosti, díky kterým jsou ženy úspěšnou součástí vývojářských týmů a zaznamenávají úspěchy i ve vedení IT společností. Zaměstnání v IT je nejen zajímavé, ale i velice flexibilní. Zvláště pro ženy je jistě zajímavé, že se dá poměrně snadno skloubit s rodinným životem.

Již první ročníky Letní školy ukázaly několik věcí. Předně se ukázalo, že dnešní dívky si s IT rozumí. Dále dívky zjistily, že IT zahrnuje množství různých oborů, kde mohou uplatnit své schopnosti. Neméně důležitou pak byla také zkušenost, že při studiu na FIT na to nebudou samy.

Úspěch slaví také náš projekt FIT Mentoringu. Zajímavou informací jistě je fakt, že v našem mentorském týmu tvoří naše studentky celou čtvrtinu. Pokud se tedy dívky rozhodnou věnovat se informačním technologiím a studovat je u nás, rozhodně na to nebudou samy.

Pokud vás některé z našich akcí na této stránce zaujmou, prosíme upozorněte na ni své kamarády, kamarádky, známé a učitele informatiky, které by její obsah mohl zajímat. Vyučující, kteří tuto stránku navštíví prosíme, aby nás v případě zájmu o zasílání aktualit kontaktovali prostřednictvím emailových adres uvedených na těchto stránkách.

V roce 2013 publikoval prof. Honzík článek ve sborníku Komunikace vědy pro web www.generacey.cz. Protože zde shrnul všechny důvody našeho snažení, přinášíme tento text v plném znění.

IT pro že­ny a že­ny pro IT

prof. Jan M. Honzík

15. 3. 2013

Začněme praktickým příkladem situace žen v českých technických oborech. Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) Vysokého učení technického v Brně, předcházející dnešní fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT VUT), měla asi 1 500 studentů. Ještě jako děkan FEI jsem si do zasedací místnosti s pětatřiceti židlemi pozval všechny studentky fakulty. Věřte nebo ne – ony se tam všechny vešly.

Před nemnoha lety se na české akademické scéně začaly objevovat akce, jejichž názvy byly variacemi na sousloví Ženy ve vědě. Když jsem se nad požadavkem vyplývajícím z onoho slovního spojení zamyslel, vytanulo mi vzhledem k mému oboru několik zásadních otázek: Jak mají být ženy ve vědě, když jich je nedostatek v doktorském studiu? Jak mají být v doktorském studiu, když jich je málo v magisterském cyklu? A jak mají být v magisterském studiu, když jich najdeme jen pár ve studiu bakalářském? Tady jsou hranice možností, s nimiž jsem musel počítat.

Co je IT? Hraní si?

Demografická křivka populace mladých maturujících studentů a studentek citelně klesá a řady našich prvních ročníků řídnou. Na trhu "lidských zdrojů" již pro technické obory více chlapců není k dispozici, zato z dívčí populace čerpáme velmi málo.

Tyto důvody mě přivedly k tomu, že by se pro vyšší zastoupení děvčat studujících informační technologie mělo něco udělat. Řekněme si hned na začátku, že studium oboru informační technologie na naší fakultě je trochu silnější kafe než to, co je na mnohých jiných školách a oborech, které si zejména z marketingových důvodů také daly do svého názvu informatiku.

Celý úkol jsem vzal, jak se říká, "od podlahy". S pomocí několika kolegyň z Fakulty podnikatelské VUT jsme připravili průzkum a zkoušeli jeho pomocí na středních školách zjistit příčiny nízkého zájmu dívek o studium IT na naší fakultě informačních technologií. Některé výsledky byly překvapivé, o jiných jsme věděli nebo je tušili. Překvapilo nás, že studentky gymnázií neměly obavy z obtížnosti matematiky a fyziky, ale spíš jim chyběla představa, co se vlastně v tom IT dělá. To, co o oboru věděly, považovaly za nezajímavé.

A další možný, jakkoli předsudečný důvod jejich nezájmu? Na habilitačním řízení jedné docentky IT jsem se v rozpravě ptal, proč si myslí, že je v našem oboru tak málo žen. S úsměvem mi odpověděla, že počítače jsou taková hračka, se kterou si muži hrají, protože jsou hraví, zatímco ženy dávají přednost vážnějším věcem.

Letní dívčí škola

A tak tedy vznikla letní škola, jejímž cílem není vzdělávání či školení; má studentkám středních škol ukázat, že počítače a jejich využití jsou zajímavé, že obor IT skýtá vynikající kariérní uplatnění a že se rozhodně nezakládá na pravdě, že počítače jsou hlavně pro kluky.

Projekt Letní škola pro středoškolačky se zájmem o IT byl v prvních letech podporován jako část rozvojového programu MŠMT, což mu umožnilo dobrý rozjezd. V roce 2012 proběhl již pátý ročník této školy. Dobrým podnětem spolupracujících profesorek gymnázií bylo, aby se letní škola pro středoškolačky konala v prvním týdnu školního roku, pro který jsou gymnázia ochotna uvolnit své studentky z výuky. Účast na letní škole se tak chápe jako součást výuky. Je docela úsměvné, že studentky tráví v letní škole více času, než kolik by byly strávily v prvním týdnu ve škole regulérní.

První ročníky letní školy ukázaly několik věcí. Předně se ukázalo, že dívky si s IT mohou rozumět. Dále dívky zjistily, že IT zahrnuje množství různých oborů, kde mohou uplatnit své schopnosti.

Hlavní náplní programu jsou diskuse a řešení zajímavých problémů z oblastí zpracování digitální fotografie nebo audio a videozáznamů, tvorba vlastních webových stránek a tak dále. Program je doplňován tak, aby se každý rok poněkud měnil a dával možnost i opakované účasti děvčat. Jeho součástí je i malá literární soutěž na téma Holky pro počítač a počítač pro holky; při autorském čtení nejlepších tří prací se často všichni zasmějí. Vítězky dostanou pěkné ceny – kvalitní bezdrátová klávesnice, tablet nebo externí disková paměť s nemalou kapacitou jsou dobrým motivem i velmi slušnou odměnou.

V poslední den letní školy čeká na účastnice i diskusní panel, jejž se účastní významné ženy z oblasti IT z celé republiky. A tak za jedním stolem vypovídají svůj životní příběh, rozhodování o oboru a slasti i strasti práce v IT ženy z důležitých firem, z akademické sféry i naše úspěšné absolventky. Při závěrečném poledním pohoštění se pak odehrávají ty nejzajímavější diskuse mezi studentkami a reprezentantkami z oboru IT.

Letní škola se již stala celostátním fenoménem, a tak nepřekvapí, že se jí účastní také studentky z míst od Brna dosti odlehlých a v poslední době také studentky ze Slovenska.

Nej­vět­ší lá­kad­la

Pro realizaci letní školy je zásadní spolupráce s významnými IT firmami. Třeba Microsoft zajišťuje svými odborníky a lektory některé moduly programu a nejzajímavějším bodem LŠ je pro její účastnice tradičně exkurze do Centra služeb IBM v Českém technologickém parku Brno. Společnost IBM nám kromě finanční podpory zajišťuje mimořádně zajímavý program ve svých prostorách. Odbornice firmy v jeho rámci na řadě příkladů dokazují, že existuje řada pozic, pro které mají ženy často lepší předpoklady než muži. Ti jsou většinou více orientování na "montování" či, jak někdy říkám, "počítačovou chirurgii", ať už v oblasti hardwaru, nebo softwaru, zatímco ženy mají výborné předpoklady pro komunikaci, dokumentaci a řízení projektů či kvality, což jsou ve velkých firmách nesmírně závažné úkoly

Na zájem studentek o studium na FIT VUT má samozřejmě nemalý vliv mimořádné prostředí fakulty. Kde jinde najdete místo, které kdysi patřilo klášteru vybudovanému bratrem Karla IV. Janem Jindřichem pouhých sedmadvacet let po založení Univerzity Karlovy? Podobné nádherně rekonstruované historické prostory, doplněné moderními budovami s nejmodernější IT technikou budete v Evropě těžko hledat. Ostatně kdo nevěří, ať se přijde podívat. A kdo je ještě zvídavější, nechť se na webové stránce www.fit.vutbr.cz/holky podívá do složky Letní škola. Tam, v archivu roku 2008, najde sedmiminutový videozáznam, vyslechne si názory tehdejších účastnic a nahlédne do programu letní školy.


Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc., je profesorem Ústavu informačních systémů FIT VUT. Od roku 1990 do roku 2006 působil ve funkcích proděkana FEI, děkana FEI a po vzniku FIT byl proděkanem této fakulty. Vystudoval obor Technická kybernetika na tehdejší Fakultě elektrotechnické VUT v Brně. Je členem skupiny Bologna Experts Group při Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy a členem několika vědeckých rad; je také akademickým poradcem a předsedou poradního sboru veletrhu Gaudeamus, jejž založil. Je spoluřešitelem projektu Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty OP VK PO 2.3 reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004, ve kterém vznikal i tento text. Zabývá se oblastí rovných příležitostí a podporou zájmu středoškolaček o studium IT i jiných technických oborů.