Prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

Pracoviště:Výzkumné centrum informačních technologií (VCIT)
Zařazení:Vědecký pracovník
Adresa:VCIT FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https