Kontaktní informace

Fakulta informačních technologií
Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 1/2
612 66 Brno, Czech Republic
Tel.:
+420 54114 1144
Fax:
+420 54114 1270
GSM O2:
+420 72681 1144
T-Mobile:
+420 60407 1144
E-Mail:
info@fit.vutbr.cz
[facebook] [twitter] [google+]
[IT4I] [eprihlaska] [fitgirls] [ects]

Aktuality

Přihlášky do doktorského studijního programu Výpočetní technika a informatika - přijímací řízení na rok 2016/2017 - 2.kolo
26.8.2016
Nedílnou součásti elektronické přihlášky je životopis. Informace v životopise (dosavadní odborná a vědecká činnost, orientace uchazeče, teoretické znalosti, specializované znalosti a jazykové dovednosti) budou rozhodující pro posouzení žadatele v I. části přijímacího řízení (tj. v neveřejném přijímacím řízení).  ... celá zpráva
 
Vydávání průkazů studenta a ISIC studentům 1. ročníků BIT a MIT
30.8.2016
Průkazy studenta a ISIC se budou spolu s fakultním loginem a heslem vydávat od úterý 30. 8. 2016. Než se rozhodnete si pro průkaz zajít, přesvědčete se, že máte průkaz připraven (stav průkazu k vydání): A pokud ve sloupci Vydáno není fakulta FIT (podal(a) jste přihlášku na více fakult), musíte si pro průkaz na příslušnou fakultu. ... celá zpráva
 
Erbovní slavnosti Králova Pole
17.9.2016
Erbovní slavnosti Králova Pole proběhnou v sobotu 17. září u příležitosti 107. výročí udělení znaku Královu Poli. V areálu kartuziánského kláštera (Božetěchova 1/2) se při této příležitosti koná prohlídka rekonstruovaných prostor fakulty a vystoupení pěveckého sboru Lumír. ... celá zpráva
 
Buď FIT 2016
20.9.2016
Fakulta informačních technologií VUT v Brně připravuje akci pro všechny studenty FIT s názvem Buď FIT 2016, která se bude konat v úterý 20. září 2016 od 16:00 na půdě fakulty. Cílem akce je setkání studentů, akademiků a absolventů, přiblížení života na fakultě, představení možností spolupráce a aktivit nad rámec ... celá zpráva
 
Náhradní termín školení BOZP a PO pro 1. roč. BIT a NMGR (z jiných VŠ)
22.9.2016
Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného školení zúčastnit v náhradním termínu, které se koná dne 22. 9. 2016 od 12,00 hod v posluchárně D0207. ... celá zpráva
 
Mimořádné stipendium pro 500 studentů 1. ročníků BC s nejlepší maturitou
29.9.2016
500 studentů s nejlepší maturitou, zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2016/17, obdrží mimořádné stipendium. Podrobně zde ...
 
Noc vědců
30.9.2016
Poslední zářijovou noc se FIT bude podílet na Noci vědců. V době od 18:00 do 24:00 čeká návštěvníky například zpřístupnění vybraných pracovišť, přednášky, řešení zábavných populárně naučných úloh a soutěže.  Program: Jak zajistit bezpečnost počítačových sítí? Ukázka využití moderních akceleračních karet v ... celá zpráva
 
Volby do akademického senátu FIT
20.10.2016
AS FIT vyhlásil na svém 18. zasedání volby do akademického senátu FIT pro nové funkční období 2016 až 2019 na den 20.10.2016. Pokyny k volbám do AS FIT 2016 Akademický senát fakulty rozhoduje o organizačním členění fakulty, schvaluje návrhy vnitřních předpisů a norem fakulty (zejména studijní, stipendijní a ... celá zpráva
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.224.250
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]