Knihovna FIT

knihovna
Název
Knihovna Fakulty informačních technologií
Sigla: BOD 030
www: http://www.fit.vutbr.cz/lib/
email: knihovna@fit.vutbr.cz
tel.: +420 54114-1204
tel.: +420 54114-1114
Facebook

Adresa
Knihovna FIT VUT v Brně
Božetěchova 2
612 66 Brno
Vstupní místnost
C114

Vstup pro návštěvníky z ostatních fakult VUT - plánek. Anebo využijte náš fotonávod.

Provozní doba knihovny
PO a ÚT08-16 hod.
16-20 hod. platí režim Studovna!
ST a ČT08-16 hod.
16-19 hod. platí režim Studovna!
08-15 hod.
Každý první pátek v měsíci je knihovna z důvodu údržby knihovního fondu zavřená.
O mimořádných změnách otevírací doby Vás budeme informovat v aktualitách, na našem Facebooku a rovněž přímo v knihovně.
Ve zkouškovém období je otevírací doba změněna - sledujte prosím Aktuality knihovny.
Profil knihovního fondu
Elektronika
Výpočetní technika
Programování
Software
Hardware
Počítačová teorie
Informační systémy
Řídící technika
Grafika
Aplikovaná informatika
Matematika (okrajově)

V knihovně se mimo jiné nachází literatura populárně naučná, literatura z oblasti managementu, marketingu, fyziky, práva, filosofie a studia cizích jazyků. Pro studenty je k dispozici odpočinkový koutek beletrie.

Velikost knihovního fondu
 • cca 20 000 knihovních jednotek
 • cca 55 titulů časopisů
 • diplomové práce od roku 1998 - seznam zde
 • bakalářské práce od roku 1999 - seznam zde
Studijní místa
 • 100 studijních míst v knihovně
 • 19 studijních míst s PC
 • 1 ergonomické pracoviště s PC
 • 2 seminární místnosti s promítacími zařízeními
 • v celé knihovně připojení k WiFi
Přihlášení do knihovny
 • Studenti všech fakult VUT vlastnící platný studentský průkaz (ISIC).
 • Zaměstnanci VUT vlastnící platný průkaz.
 • Osoby, jejichž činnost či aktivita s VUT nesouvisí (externí čtenáři) si zažádají o průkaz externího čtenáře v knihovně (poplatek za kartu 100 Kč, registrace na rok 100 Kč).
Návštěva knihovny
 • Před vstupem do knihovny si můžete odložit své tašky a kabáty v šatně.
 • V knihovně není dovoleno kouřit, používat mobilní telefony, chovat se hlučně.
 • Knihy lze půjčit jen s platným čtenářským průkazem.
 • Uživatelé všech kategorií si mohou půjčovat knihy na 4 týdny a skripta na 6 týdnů, během této lhůty je možné si výpůjčku ještě prodloužit v případě, že knihu nevyžaduje další uživatel. Časopisy lze zapůjčit na 1 týden bez možnosti prodloužení.

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice
Anežka Mikésková, DiS.
Bc. Petra Obrusníková

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https