Dokumenty

Základní dokumenty knihovny FIT

Provozní řád knihovny FIT VUT

Ceník služeb

Návody

Základní informace o knihovně FIT VUT

Návod pro práci s online katalogem

Návod jak najít požadovanou knihu v knihovně FIT

Návod k vyhledávači Primo

Normy ČSN

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory

ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů

Licenční podmínky k využívání norem

Interpretace normy ČSN ISO 690 Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Výroční zprávy knihovny FIT

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2004

Sborník literární soutěže

Sborník 1. ročníku soutěže "Co se skrývá v duši technika, aneb, napište sci-fi povídku"

Sborník 2. ročníku soutěže "Co se skrývá v duši technika, aneb, napište sci-fi povídku"

Sborník 3. ročníku soutěže "Co se skrývá v duši technika, aneb, napište sci-fi povídku"

Sborník 4. ročníku soutěže "Co se skrývá v duši technika, aneb, napište fantastickou povídku"

Články

Článek o knihovně FIT v Událostech na VUT 01/08

Článek o knihovně FIT v časopisu Ikaros 01/08

Článek o knihovně FIT v časopisu Duha 01/08

Článek o e-learningovém kurzu IVIG v Událostech na VUT 09/10

Článek o e-learningovém kurzu IVIG v Událostech na VUT 01/08

Článek o e-learningovém kurzu IVIG v Událostech na VUT 03/08

Ostatní dokumenty

Pokročilé metody vědecké práce

Vaše IPv4 adresa: 3.233.217.242
Přepnout na https