Slovníky on-line

Zde najdete odkazy na české a zahraniční encyklopedie a výkladové slovníky všeobecné i odborné a na překladové slovníky.

Encyklopedie a výkladové slovníky všeobecné

Pravidla českého pravopisu
Pravidla českého pravopisu a mluvnice on-line

Cambridge Dictionaries Online
Výkladový slovník vydavatelství Cambridge University Press.

Encyclopedia Britannica
Všeobecná britská encyklopedie.

Encyklopedie CoJeco
Všeobecná česká internetová encyklopedie s přílohami - obrázky, video, zvuky, mapy a internetové odkazy.

Encyklopedie Vševěd
Všeobecná česká encyklopedie společnosti Netpoint.

Encyklopedie a výkladové slovníky odborné

FOLDOC - Free On-Line Dictionary Of Computing
Výkladový slovník z oblasti výpočetní techniky.

Glossary of Internet and Web jargon
Slovník počítačového slangu.

TechEncyklopedia
Technická encyklopedie

Webopedia: Online Computer Dictionary for Internet Terms and Technical Support
Online slovník slov, frází a zkratek z oblasti počítačů a informačních technologií.

What?is.com
Definice pojmů z oblasti informačních technologií.

Anglicko - český / česko - anglický slovník matematické terminologie
Slovník matematické terminologie pro studenty VUT.

MathWorld
Matematický slovník MathWorld on-line.

Překladové slovníky

Česko-anglický matematický slovník
Dvojjazyčný matematický slovník na stránkách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

English-Czech Dictionary
Anglicko-český a česko-anglický slovník.

German-Czech Dictionary
Německo-český a česko-německý slovník.

Slovníček.cz
Vícejazyčný slovník a překladač.

Překladač celých vět
Rychlý překladač celých vět, který si hravě poradí s překladem textů až do 40 cizích jazyků.

Vaše IPv4 adresa: 18.207.255.49
Přepnout na https