Databáze on-line

UPOZORNĚNÍ

Podle licenčních smluv je povoleno využívat licenční elektronické informační zdroje výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele. Hromadné stahování není dovoleno. Za hromadné stahování dat z kteréhokoliv zdroje se považuje stahování v rozsahu zjevně převyšujícím aktuální osobní výzkumnou potřebu. Předávání dat ze zdroje dalším osobám je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celé VUT!

ACM Digital Library[Info]  
American Chemical Society Publications[Info]  
American Physical Society Journals[Info]  
ASME e-journals[Info]  
EBSCO[Info]  
Elsevier - vlastní výběr titulů[Info]  
ICE Complete Engineering Journals Collection[Info]  
ICE Virtual Library[Info]  
IOP ebooks[Info]  
IOPscience Extra[Info]  
Journal Citation Reports[Info] [Pomůcky]
Knovel Library[Info]  
Knovel Promotional Package (open access)[Info]  
ProQuest Central[Info]  
ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů[Info]  
ProQuest STM Package[Info]  
RSC Journals[Info]  
SAGE - STM Collection[Info]  
ScienceDirect[Info]  
SciFinder[Info]  
Springer e-books - vlastní výběr titulů[Info]  
SpringerLink  
Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů[Info]  
Taylor and Francis - Science & Technology Library [Info]  
Web of Science[Info] [Pomůcky]
Wiley e-books - vlastní výběr titulů[Info]  
Wiley Online Library[Info] [Pomůcky]

Vaše IPv4 adresa: 3.233.217.242
Přepnout na https