Aktuality

Titulek:Přihlášky do doktorského studijního programu Výpočetní technika a informatika - přijímací řízení na rok 2018/2019
Termín:25.5.2018

Nedílnou součásti elektronické přihlášky je životopis.
Informace v životopise (dosavadní odborná a vědecká činnost, orientace uchazeče, teoretické znalosti, specializované znalosti a jazykové dovednosti) budou rozhodující pro posouzení žadatele v I. části přijímacího řízení (tj. v neveřejném přijímacím řízení).  Řádně vyplněný a podepsaný životopis zasílejte nejpozději do 25.5. (pro 1. kolo) a do 31.8. (pro 2. kolo) na adresu:

Vědecké oddělení FIT VUT V Brně
Božetěchova 2
612 66 Brno

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na FIT VUT v Brně naleznete v dokumentu s názvem Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na úřední desce fakulty.

Termíny:

1. kolo přijímacího řízení:

Termín podání přihlášek do: 25. 5. 2018.

Termín zaplacení administrativního poplatku do: 30. 5. 2018.

Termín neveřejného přijímacího řízení: 31.5. - 13. 6. 2018.

Termín přijímacích zkoušek: 29. 6. 2018.

2. kolo přijímacího řízení:

Termín podání přihlášek do: 31. 9. 2018.

Termín zaplacení administrativního poplatku do: 5. 9. 2018.

Termín neveřejného přijímacího řízení: 6.9. - 11. 9. 2018.

Termín přijímacích zkoušek: 26. 9. 2018.

Přihlášku lze podat elektronicky na adrese http://www.vutbr.cz/eprihlaska/


[img]

Více informací na úřední desce fakulty: http://www.fit.vutbr.cz/info/rizeni/

Pro další informace nebo dotazy prosím kontaktujte vědecké oddělení FIT VUT v Brně, kontaktní osoba: Mgr. Sylva SadovskáVloženo: 18.2.2015 10:07:58 Aktualizováno: 7.2.2018 17:36:34

Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.144.73.205
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]