News

Title:Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu VUT
Date:20.-31.10.2017
Kandidátní listiny pro volby do Akademického senátu VUT v Brně na funkční období listopad 2017 až listopad 2020.

Zástupci akademických pracovníků
Zástupci studentů

Informace k možnosti zařazení voliče do jiného volebního obvodu: Akademický pracovník, který je pracovně zařazen na více součástech, nebo je současně studentem, stejně tak i student, který studuje na více součástech, může požádat nejpozději 5 dnů před konáním voleb (tj. do 25. 10. 2017) předsedu volební komise (Ing. Albert Bradáč, Ph.D.) o zařazení do jiného volebního obvodu. Žádost musí obsahovat zdůvodnění (např. souběh pracovního poměru akademického pracovníka VUT a studia na VUT), jméno, příjmení, osobní číslo VUT a zvolenou součást (fakulta) a volební obvod (Komora akademických pracovníků nebo Studentská komora). Lze využít připravené žádosti - Zadost-AP-soubeh_uvazku.docx, Zadost-soubeh-AP-student.docx a Zadost-student-souber-studia.docx. Žádost lze poslat elektronickou poštou z pracovního nebo studentského emailu.

V Brně dne 19. října 2017

Fakultní volební komise:
Ing. Radek Kočí, Ph.D.,
Ing. Petr Lampa
Ing. Karel Beneš
Created: 19.10.2017 22:24:27

Further information in Czech only

Your IPv4 address: 54.82.94.86
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]