Aktuality

Titulek:Znovupřijetí do ak.r. 2017/2018: Uznávání předmětů z dřívějšího (neúspěšného i úspěšného) studia
Termín:19.2.2017 - 29.1.2018
Úvodní poznámka: Uznaný předmět neslouží k pokrytí "získání nejméně 30 úspěšných kreditů za první rok studia (popřípadě nejméně 15 kreditů za 1. semestr studia, získání nejméně 15 kreditů za semestr při studiu v jediném semestru, popřípadě nejméně 30 kreditů za druhý a další roky studia)".

Em., 2017-02-19, 2017-03-25, 2017-12-21:
Informace, která bude postupně doplňována a upřesňována:

Určeno těm, kteří zmeškali podání žádosti před zahájením výuky v ZS.

Studenti, kteří byli zapsáni do bakalářství IT-BC nebo inženýrství IT-MGR se zahájením studia od zimního semestru t.ak.r. 2017/2018, a dříve byli neúspěšní v podobných studijních programech na libovolné vysoké škole, mají-li zájem, mohou dodatečně požádat o uznání předmětů (s plnohodnotnými kredity) z předcházejícího neúspěšného studia, které nebylo uzavřeno (přerušené studium se pro uznávání předmětů považuje za studium s odložením absolutoria, tedy studium s výhledem na získání titulu) se ziskem akademického titulu. Dodatečné žádosti o uznání předmětů se podávají nejlépe "na papíru" nejméně s týdenním předstihem před zahájením výuky v letním semestru nejpozději v pondělí 2018-01-29 a přikládá se autorizovaný výpis předmětů z předcházejícího studia (razítko + originální podpis, k získání na dřívějším studijním oddělení). Uznávání předmětů se řídí vyhlášenými pravidly, když se sleduje i kvalita výsledků:

* Dřívější studenti FIT mají situaci jednodušší, protože dokumentace ke všem předmětům je v IS FIT, a k žádosti tedy přikládají jenom ověřený(é) výpis(y) úspěšných předmětů, který(é) se získává(ají) na SO FIT.

* Dřívější studenti z jiných fakult VUT a jiných vysokých škol (a to i v případě přestupu z dosud úspěšného dílčího studia) si musí připravit navíc autorizované anotace/popisy předmětů, a sami musí navštívit garanty předmětů na FIT, aby získali jejich "doporučení/souhlas". Každý jeden předmět k uznání na FIT se řeší jedinečnou žádostí. Formulář pro bakalářství a pro inženýrství musí být vyplněn úplně, a tiskne se oboustranně. Je vhodné konzultovat se studijním poradcem, protože může navrhnout, které předměty jsou k uznání, a které garanty navštívit. Na základě žádosti o výjimku může být uznán i předmět, který není v nabídce na FIT, ale svým obsahem "výrazně" podporuje obor studovaný na FIT.

* Studentům, kteří již získali titul na FIT, popř. na FEKT, FP a i jinde, a kteří se rozhodli pro další studium na FIT, například na/v jiném oboru, budou úspěšné předměty uznány/započítány za "nula kreditů", pokud jsou odpovídající předměty v nabídce předmětů na FIT.

* Studentům, kteří budou mít souběžné studium na jiné fakultě VUT, budou úspěšné předměty uznány/započítány za "nula kreditů", pokud jsou odpovídající předměty v nabídce na FIT.

* Poznámka k souběžnému studiu ve více oborech na FIT: Kdo se rozhodne k souběžnému studiu ve více oborech, například v IT-MGR, může být pro něj zajímavé prohlédnout si "článek 2".


Zařazeno: uznávání předmětů
Vloženo: 19.2.2017 11:02:16 Aktualizováno: 16.1.2018 12:06:07

Vaše IPv4 adresa: 54.234.0.2
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]