Informace pro studenty

Titulek:  Expirované:  

Erasmus+ výjezdy a zahraniční stáže/praxe
10.5.2017
Em., 2015-07-11, 2016-06-29, 2016-08-01, 2017-05-10, 2017-08-03:
Určeno těm, kteří vyjíždějí na ZS, popř. na celý ak.r. 2017/2018, později pak pro ty, kteří vyjedou na LS:
* Neopomeňte se co nejdříve seznámit s pokyny na ...
* Jak se postupuje při sjednávání individuálního studijního plánu pro plnění studijních aktivit na FIT, je-li o to zájem, po dobu výjezdu, a co lze je popsáno ... Kdo se rozhodne neriskovat a neřešit opakovaný povinný předmět formou individuálního studijního plánu, musí si požádat o jeho zrušení.
* Pro uznání dovezeného předmětu za "P | PVv" předmět v programu na FIT je potřeba tuto skutečnost doložit na "papíru": Použije se žádost pro IT-BC nebo pro IT-MGR, a pak se odevzdá na SO nejpozději s ToR (Do archivu FIT se odevzdává originál ToR, nicméně pro urychlení procesu uznání dovezených předmětů lze v předstihu zaslat e-kopii ToR se současným označením předmětů, u kterých se usiluje o uznání za "P | PVv". Neopomeňte zde citované dokumenty odevzdávat do ~20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je komplikované.). Ostatní předměty se uznávají jako volitelné, "humanitní" předměty se studentům z IT-MGR uznávají do skupiny "PVH" předmětů.
* Pokud si diplomanti plánují přistoupit k ISZ/MSZ v červnu, musí odevzdat ToR do 5. -- 7. června včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsána(y)) a BP/DP v červnovém termínu. Diplomantům se vyhovuje s posunem ISZ/MSZ na konec srpna.
* Pokud získají diplomanti posun ISZ/MSZ na konec srpna, musí odevzdat BP/DP do konce července a odevzdat ToR do ~7. srpna včetně zprávy pro předmět(y) ZPX (pokud je/jsou zapsán(y)).
* Neprodleně po získání "certifikátu" z letní školy v zahraničí tento odevzdávejte, aby předmět(y) mohl(y) být uznán(y).
* Doplňují se propadliště na předměty ZPX/2017.
* Doplňuje se propadliště do ECTS Users' Guide.
* Doplňuje se propadliště do směrnice rektora VUT č. 40/2017.
Poznámka: Kdokoli, kdo byl na výjezdu v ak.r. 2016/2017, a dosud na FIT nedoručil originál ToR, postupuje obdobně.


Zařazeno: Erasmus+, uznávání předmětů
Vloženo: 11.7.2015 09:39:09 Aktualizováno: 6.12.2017 07:15:31
Rozdělení do přednáškových skupin BIA a BIB na ZS 2017/2018
15.9.2017 - 2.2.2018
Doporučené (orientační) rozdělení do přednáškových skupin je následující:
* studenti 1BIT s příjmením od A do L patří do skupiny 1BIA
* studenti 1BIT s příjmením od M do Ž patří do skupiny 1BIB
* pro 2BIT je doporučeno rozdělení z letního semestru 2016/2017 (abecedně je polovina přibližně mezi L a M)

Nedojde-li k vyčerpání kapacit místností, doporučené rozdělení na přednáškách nebude kontrolováno. Při vyčerpání kapacity místností mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. Rozdělení na případné termíny půlsemestrálních zkoušek bude řešeno v jednotlivých předmětech. Změnu přednáškové skupiny z důvodu rozvrhové kolize není potřeba hlásit - stačí chodit na bezkolizní skupinu.
V IDA a INM je vhodné chodit na přednášky do skupiny, ve které máte cvičení (10 - 21 1BIA, 30 - 41 1BIB, 10 - 14 2BIA, 20 - 24 2BIB), přičemž termín cvičení si registrujete sami.
Zařazeno: přednáškové skupiny, BIT, 1BIA, 1BIB, 2BIA, 2BIB
Vloženo: 12.7.2017 16:58:12
Anketa pro poslední ročník magisterského studia
24.11.2017 - 27.2.2018
Vážení studenti, 

rádi bychom Vás poprosili o vyplnění krátkého dotazníku hodnotícího Vaše studium v navazujícím magisterském studijním programu na VUT v Brně a zejména toho, jak Vás připravilo pro praxi. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo trvat více než 8 minut. Výsledky anonymního šetření budou představeny vedení univerzity, pro které představují cennou zpětnou vazbu na jednotlivé studijní programy a jejich podobu. Dotazník najdete zde

Děkujeme za Váš čas, který jeho vyplňování věnujete.


Odbor marketingu a vnějších vztahů VUT
Vloženo: 24.11.2017 09:14:00

Provoz studijního oddělení o Vánocích
27.-29.12.2017
Studijní oddělení bude v době vánočních svátků od 27.12. do 29.12. 2017 uzavřeno.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a pohodu v novém roce.
Vloženo: 13.12.2017 10:08:46
Přehled vybraných zkoušek po ZIMNÍM semestru
2.1-2.2.2018
Pro snazší kontrolu termínů a oponování kolizí termínů (za kolizi se nepovažují nepřekrývající se doby zkoušek, které jsou naplánovány v 1 dni) zkoušek po ZIMNÍM semestru jsou zveřejněny termíny zkoušek v předmětech, které jsou na některém oboru předměty povinnými, a nebo jsou povinně volitelnými či volitelnými na více oborech: 1BIT, 2BIT, 3BIT, 1MIT a 2MIT. Na rozložení všech zkouškových termínů, zvláštní požadavky u některých předmětů a vyhodnocení případných možných kolizí u studentů lze nahlédnout zde. Na plán s předběžnými rezervacemi místností lze nahlédnout zde. Po dokončení úprav plánu budou místnosti pro jednotlivé termíny zkoušek uvedeny na stránkách daných předmětů. Jakékoli disharmonie prosím neprodleně oznamujte J. Dytrychovi.
Do zahájení zkouškového období může dojít k případným úpravám některých termínů, a proto si prosím opakovaně kontrolujte upřesnění a další pokyny ke zkouškám u jednotlivých předmětů, zvláště pak podmínky pro přihlašování se na jednotlivé termíny zkoušek apod. Učebny se v průběhu zkouškového období mohou postupně upravovat tak, aby se neplýtvalo energií na jejich vytápění a osvětlení, protože nejspíše u opravných zkoušek může být nakonec menší "zájem", než se původně plánovalo. Před zkouškou se tedy prosím vždy podívejte na aktuální informace na stránkách jednotlivých předmětů.

Zařazeno: termíny, zkoušky, BIT, MIT, 1BIT, 2BIT, 3BIT, 1MIT, 2MIT
Vloženo: 6.11.2017 17:44:41
Registrace angličtin a volitelných předmětů na LS a následné přeregistrace
12.1-9.2.2018
Podmínkou pro úspěšné dokončení bakalářského studia je úspěšné absolvování či uznání předmětu BAN4 či AIT (viz směrnice rektora č. 39/2017). Studentům, kteří BUDOU NEÚSPĚŠNÍ PŘI REGISTRACI "ŽIDLE", bude angličtina ZRUŠENA. Věnujte proto pozornost následujícím informacím:

Studenti 1. ročníku měli možnost absolvovat rozřazovací test dle pokynů UJAZ a dle výsledků tohoto testu a případných vyřízených žádostí o změny (tyto je nutné podat do 14 dnů od uzavření testu) budou mít možnost registrace angličtiny na letní semestr 2017/2018 dle úrovně jejich znalostí, a to tím způsobem, že jim bude daný předmět automaticky zapsán a při nezájmu či neúspěchu při registraci "židle" zrušen. Studenti vyšších ročníků jsou již zaregistrováni na požadovanou úroveň a nyní si musí zaregistrovat "židli" (viz níže).

Registrace "židlí" pro angličtiny na letní semestr 2017/2018 bude probíhat v IS FIT (v termínech příslušného zapsaného předmětu) následovně:
12. 1. 2018 ve 20:00 bude otevřena přednostní registrace pro 2. a vyšší ročníky
15. 1. 2018 ve 13:00 bude ukončena přednostní registrace BAN2 - BAN4 a AIT pro 2. a vyšší ročníky
15. 1. 2018 ve 20:00
bude otevřena registrace BAN2 - BAN4 a AIT pro 1. ročníky
19. 1. 2018 ve 23:59 bude registrace UKONČENA a studentům, kteří nebudou mít zaregistrovanou "židli", bude angličtina smazána

Studenti 1. ročníku, kteří neabsolvovali rozřazovací test, vyčkají na registrace/přeregistrace předmětů a zvolí si některou z případných zbývajících volných "židlí" v předmětu dle vlastního uvážení (a nesou riziko neúspěchu a následků z něj plynoucích při přecenění svých znalostí). Při tomto postupu je povinnost registrovat si židli nejpozději do 60 min. od registrace předmětu, nebo si předmět opět zrušit, aby nedocházelo k blokování volných "židlí". Kdo si ponechá angličtinu bez "židle", tomu bude po uzavření registrací zrušena (příští rok pak nemusí mít možnost zúčastnit se přednostních registrací).

Počet zaregistrovaných studentů ve formuláři pro registraci předmětů u angličtin nemusí odpovídat počtu studentů, kteří si registrují "židle", ale je nižší. Studenti 1. ročníku jsou do daného předmětu za účelem registrace "židlí" přímo zapsáni (bez předchozí registrace).

Je doporučeno neodkládat angličtinu do vyšších ročníků, neboť počet "židlí" pro vyšší ročníky bude omezený (zejména na letní semestr cca na 20 míst) a BAN2 v zimním semestru nebude otevřen.

Následně:
23. 1. 2018 20:00 - 31. 1. 2018 23:59 proběhne registrace volitelných předmětů na letní semestr pro 1. ročník
2. 2. 2018 20:00 - 9. 2. 2018 23:59 proběhne přeregistrace předmětů na letní semestr pro všechny ročníky

Kreditový strop na letní semestr
se řídí rozhodnutím děkana č. 19/2017, přičemž k případnému navýšení až na 80 kreditů bude docházet průběžně se zadáváním výsledků studia v zimním semestru do IS FIT. Někteří studenti, kteří jsou ve skluzu s úspěšnými zkouškami za zimní semestr, proto budou muset vyčkávat a předměty si registrovat postupně. Případné neoprávněně registrované/zapsané/ponechané předměty budou studentům náhodně odmazány.

Další informace k registraci volitelných předmětů na LS pro 1. ročník jsou na stránce s pravidly.


Zařazeno: registrace, BIT, BAN2, BAN3, BAN4, AIT, JA3, AEU
Vloženo: 1.12.2017 15:53:32

Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.227.127.109
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]