Informace pro studenty

Titulek:  Expirované:  

Erasmus+ výjezdy a zahraniční stáže/praxe
10.5.2017
Em., 2015-07-11, 2016-06-29, 2016-08-01, 2017-05-10, 2017-08-03:
Určeno těm, kteří vyjíždějí na ZS, popř. na celý ak.r. 2017/2018, později pak pro ty, kteří vyjedou na LS:
* Neopomeňte se co nejdříve seznámit s pokyny na ...
* Jak se postupuje při sjednávání individuálního studijního plánu pro plnění studijních aktivit na FIT, je-li o to zájem, po dobu výjezdu, a co lze je popsáno ... Kdo se rozhodne neriskovat a neřešit opakovaný povinný předmět formou individuálního studijního plánu, musí si požádat o jeho zrušení.
* Pro uznání dovezeného předmětu za "P | PVv" předmět v programu na FIT je potřeba tuto skutečnost doložit na "papíru": Použije se žádost pro IT-BC nebo pro IT-MGR, a pak se odevzdá na SO nejpozději s ToR (Do archivu FIT se odevzdává originál ToR, nicméně pro urychlení procesu uznání dovezených předmětů lze v předstihu zaslat e-kopii ToR se současným označením předmětů, u kterých se usiluje o uznání za "P | PVv". Neopomeňte zde citované dokumenty odevzdávat do ~20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je komplikované.).
* Doplňují se propadliště na předměty ZPX/2017.
* Doplňuje se propadliště do ECTS Users' Guide.
* Doplňuje se propadliště do směrnice rektora VUT č. 40/2017.
Poznámka: Kdokoli, kdo byl na výjezdu v ak.r. 2016/2017, a dosud na FIT nedoručil originál ToR, postupuje obdobně.


Zařazeno: Erasmus+, uznávání předmětů
Vloženo: 11.7.2015 09:39:09 Aktualizováno: 20.10.2017 13:54:58
Rozdělení do přednáškových skupin BIA a BIB na ZS 2017/2018
15.9.2017 - 2.2.2018
Doporučené (orientační) rozdělení do přednáškových skupin je následující:
* studenti 1BIT s příjmením od A do L patří do skupiny 1BIA
* studenti 1BIT s příjmením od M do Ž patří do skupiny 1BIB
* pro 2BIT je doporučeno rozdělení z letního semestru 2016/2017 (abecedně je polovina přibližně mezi L a M)

Nedojde-li k vyčerpání kapacit místností, doporučené rozdělení na přednáškách nebude kontrolováno. Při vyčerpání kapacity místností mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. Rozdělení na případné termíny půlsemestrálních zkoušek bude řešeno v jednotlivých předmětech. Změnu přednáškové skupiny z důvodu rozvrhové kolize není potřeba hlásit - stačí chodit na bezkolizní skupinu.
V IDA a INM je vhodné chodit na přednášky do skupiny, ve které máte cvičení (10 - 21 1BIA, 30 - 41 1BIB, 10 - 14 2BIA, 20 - 24 2BIB), přičemž termín cvičení si registrujete sami.
Zařazeno: přednáškové skupiny, BIT, 1BIA, 1BIB, 2BIA, 2BIB
Vloženo: 12.7.2017 16:58:12
Mimořádné stipendium pro 500 studentů 1. ročníků BC s nejlepší maturitou
28.9-6.11.2017
500 studentů s nejlepší maturitou, zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2017/18, obdrží mimořádné stipendium. Podrobněji viz https://www.vutbr.cz/aktuality-f19528/stipendium-6-000-kc-pro-500-nejlepsich-studentu-d75760

Vloženo: 2.10.2017 14:04:13
Školení z vyhlášky č. 50 (§5)
22.11.2017
Školení z vyhlášky č. 50 (§5) pro studenty navazujícího magisterského studijního programu (NMSP) se uskuteční ve středu 22. 11. 2017 v 18:00 hodin v posluchárně D105 (po předmětu MAT).

Prosím o včasný příchod na školení vzhledem k omezenému časovému prostoru, který je na školení určen.

Vzhledem k tomu, že je účast na školení povinná, prosím o Vaši účast.

Školení se zúčastní i studenti NMGR, kteří mají školení z vyhl. 50 platné pouze v rozsahu §3 (ověří si v IS FIT).
Vloženo: 13.10.2017 12:47:05


Další zdroje informací

Vaše IPv4 adresa: 54.166.150.10
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]