Study news

Title:Náhradní školení BOZP
Date:11.10.2017
Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného školení zúčastnit v náhradním termínu, které se koná dne 11.10. 2017 od 9,00 hod v posluchárně A112.
Created: 25.9.2017 13:33:48 Updated: 12.10.2017 11:42:16

Further information in Czech only

Your IPv4 address: 54.92.194.75
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]