Study news

Title:Školení z vyhlášky č. 50 (§5)
Date:22.11.2017
Školení z vyhlášky č. 50 (§5) pro studenty navazujícího magisterského studijního programu (NMSP) se uskuteční ve středu 22. 11. 2017 v 18:00 hodin v posluchárně D105 (po předmětu MAT).

Prosím o včasný příchod na školení vzhledem k omezenému časovému prostoru, který je na školení určen.

Vzhledem k tomu, že je účast na školení povinná, prosím o Vaši účast.

Školení se zúčastní i studenti NMGR, kteří mají školení z vyhl. 50 platné pouze v rozsahu §3 (ověří si v IS FIT).
Created: 13.10.2017 12:45:36 Updated: 26.11.2017 12:04:36

Further information in Czech only

Your IPv4 address: 184.72.143.94
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]