Study news

Title:Náhradní školení BOZP
Date:22.11.2017
Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného školení zúčastnit v náhradním termínu, které se koná dne 22.11. 2017 od 9,00 hod v posluchárně A112.
Studenti budou v rámci výše uvedeného školení proškoleni z vyhlášky č. 50.
Created: 8.11.2017 14:23:10

Further information in Czech only

Your IPv4 address: 54.196.127.107
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]