Tiskové zprávy

Titulek:IT je jako živá voda a ženám se v ní dobře plave
Termín:14.8.2008
14.8.2008 Click! str. 55 Olga Doubravová

Ženy si prostředí IT umějí náležitě vychutnat. Žádná omezení a žádná povolení ke vstupu. Nemusely rozrazit pomyslné dveře od hospody, ani vstupovat do konfliktu, prostě se najednou začaly objevovat všude tam, kde chtěly. Pokud tedy chtěly.

 

Žena, která chce v nejrychleji se rozvíjejícím oboru přímo pracovat, to má z historického hlediska snazší. Odpadla nevůle i nutnost společenského uznání, kterou si musely vybojovat první učitelky, doktorky, soudkyně - a posléze i první obchodnice. Uskutečnily svůj sen a živily se jím.

            Vstup do IT je podstatně snazší. Rozhodující je zájem o obor, chuť se učit a víra v sebe sama. Ostatně jako všude. Že je žen, které pracují v IT nebo které ho v jakékoliv míře využívají, opravdu méně než stejně zasažených mužů, je fakt, ale není to problém. Nic pro feministky, pouze sousto pro statistiky, které se prokousávají výší platů mužů a žen.

 

Testosteron za to nemůže

 

A přece je žen v IT pořád málo. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, se už dávno nedá zdůvodňovat omezeným životem našich pramátí (omezeným snahou o přežití, ne jejich omezeností), a malým zaujetím ženské mysli pro technické myšlení.

            Stejně tak se často tvrdí, že rozdílným zapojováním hemisfér je dána tradiční méněcennost mužského a ženského výkonu - podle toho, jak se to zrovna hodí. Samozřejmě, že miniděťátku v průběhu šestého až osmého týdne od početí dávka testosteronu naprogramuje, nakolik bude vyhodnocovat informace po žensku, či po mužsku. Anebo v různě míře kombinovaně, což neradi slyší "jednoznační" muži. Přesto se přikláním spíš k faktu, že mozek odkrývá své schopnosti postupně tak, jak se život vyvíjí a mění. A to v průběhu několika generací. Ta současná by to měla stihnout rychleji.

            Fakt, že rozdílné dispozice žen a mužů pro IT jsou determinovány stavbou mozku, není lež, ale co je to za výmluvu? Zná vůbec někdo skutečné možnosti naší šedé kůry mozkové? Projevené schopnosti jsou možná jen důsledkem opakování výchovy, která dlouhou dobu vyhovovala mužům i ženám. Prostě holčičky marš k panenkám, chlapečci k autíčkům a už o tomto rozdělení rolí nediskutujte. Možnost, že vás to po pubertě už ani nenapadne, je ostatně vysoká.

            Vždycky se však najde někdo, kdo změní úhel pohledu většiny ostatních a upozorní, komu a kde hrozí zpoždění. To je neoddiskutovatelný důvod, aby si životní styl, který se zásluhou IT prudce mění, osvojilo i ženské pokolení. Stává se to nezbytností pro umělkyně a umělce, samotáře a samotářky všeho druhu, i maminy s pěti potomky, co do nejbližšího města jedou jednou za týden. Jen mít možnost získat ty správné informace. A tady opravdu otevírají dveře ženám ty, které kouzlu IT už propadly. Kdyby se totiž ženy stavěly k IT odmítavě, a tak úplně zmeškaly jeho nástup (i tak je těch deset let vývoje už znát) a daly se odradit jeho zdánlivou komplikovaností, mohly by samy sebe uvrhnout do diskriminace s důsledky těžšími než kdysi.

            Aby se jí mohly zbavit, musely by zkrouhnout mužské pokolení, což by mohlo vést ke skutečnému vyhubení lidstva. A to jenom proto, že místo skutečného přijetí IT do svého života by se spokojily pouze s otázkou: Tak kam mám teda kliknout?

 

Reklamy, co zaspaly dobu?

 

Takové snad ani neexistují. Podívejme se například na šoty z IT prostředí. Ženy v naší republice samozřejmě v IT pracují. Jak však mohou být příkladem hodným následování, když i nejpůsobivější našeptavač současnosti, kterým média nesporně jsou, na ně jaksi zapomněl? Reklamy vcelku věrně potvrzují, že IT je oborem pro muže. Vzpomenete si snad bez velkého přemýšlení na šot, kde by se objevila IT profesionálka a hovořila k věci? Ženy zaregistrujete v obraze spíš jako doplněk v podobě sličné sekretářky. A to vše se do obecného povědomí zapisuje.

 

Nevyužité mozky, aneb ženy si počkaly

 

Pokud společnosti, které se IT zabývají, vysílají k ženské části populace signály svého zájmu, pak jejich motivem nejsou genderové studie o rovnoprávnosti. Prostá úvaha při vyhledávání lidských zdrojů je rychle přivedla k faktu, že s dobrou polovinou populace nepočítají, takže jim tímto způsobem uniká i polovina talentů.

            Statistiky z roku 2007 to jen potvrzují. Absolventek českých vysokých škol je z celkového počtu graduovaných studentů méně než 10 %. V České republice pracovalo v roce 2007 podle údajů Českého statistického úřadu na pozicích ICT odborníků a odbornic 12,6 %. Takže proti roku 1995, kdy jich na těchto pozicích pracovalo 34 %, se situace sice výrazně změnila, ale je také potřeba vzít v potaz vývoj tohoto oboru, který si bez týpků zažraných do programování těžko umím představit. Tuto etapu ženy prostě nechaly na mužích. Také poklesl poměr žen pracujících na pozicích spojených s programováním. Zatímco v roce 1995 tyto pozice zastávalo 21 % žen, v roce 2007 už jen 8,7 % (Český statistický úřad).

 

Máme co dohánět

 

V červnu 2008 proběhl v tématu pátečního Studia Česko (Český rozhlas) rozhovor s Markétou Kristovou (předsedkyní občanského sdružení Zkus IT, která vede i sociologický výzkum o postavení žen v IT) o možnostech žen v IT i ve světě, hlavně však u nás.

            Uvedla v něm následující fakta: "V žebříčku z roku 2004, který porovnával počet mužů a žen zaměstnaných v IT, se ČR umístila na 22. místě z 25 zemí. O mnoho lépe na tom je např. Irsko nebo Finsko, které mají ekonomiku postavenou na informačních technologiích a permanentně usilují o ty nejlepší zaměstnance. Ve Švédsku a Dánsku se počet zaměstnankyň pohybuje až mezi 20 - 30 procenty, protože společnosti si dříve uvědomily, co v ženách ztrácejí. Z mimoevropských zemí jsou to Malajsie, Singapur nebo Indie, kde se počet žen uvádí mezi 30 - 40 procenty. Práce v IT je jedním z mála způsobů (v Malajsii a Indii speciálně), jak vůbec získat dobré postavení, protože jiných oborů je tam málo. Ale taky to napovídá, že pokud ženy nemají jinou možnost, dokáží se prosadit a uspět v oboru, který pro ně není tradiční." Markéta Kristová zmínila i Spojené státy.

"Tam je situace poněkud jiná, počet žen v IT se pohybuje mezi 25 - 30 procenty. Američanům ani Američankám těch 30 % nestačí a rozhodně to tam není tak citlivé téma jako u nás. USA je přece jenom kolébkou diskusí o zrovnoprávnění žen a existuje tam řada aktivit a kampaní, jak dostat ženy do IT."

 

Samo od sebe se tak nestane

 

Je pravda, že ve Státech je probírání těchto témat na pořadu dne a tyto diskuse rozhodně nikomu neotřásají tradičními hodnotami, ani se nemění životní styl. V naší zemi se teprve musí mezi ženami rozvířit povědomí o konkrétních možnostech.

            Na základě těchto údajů se dá předpokládat, že nadnárodní společnosti v tomto oboru mají dostatečné srovnání počtu žen ve svých pobočkách po celém světě, a proto je situace České republice vede k akcím, které by přivedly do IT více žen.

            Jejich nedostatek ve svých týmech vnímají v České republice přímo jako problém nutný k řešení nadnárodní ICT společnosti (například IBM, Microsoft, Hewlett-Packard či Vodafone). Vznikají různé představy, které mají ženám předestřít, jaké vlastně mají v IT možnosti, jak práce konkrétně vypadá a jak se o ni mohou zajímat. Právě tato fakta vedla společnost IBM k projektu, který připravila ve spolupráci s mezinárodní nevládní organizací APC WNSP (Association for Progressive Communications -Women's Networking Support Programme). Ten měl v průběhu roku 2007 IT odvětví ženám přiblížit, zatraktivnit a zbavit je stereotypní představy, že do něj nepatří, a to formou besed, seminářů a dvou Kulatých stolů. Druhotným efektem projektu by mělo být nalezení talentovaných žen, které by pole IT v České republice mohly ochránit před tzv. "odlivem mozků" do zahraničí, kterému je spousta profesních odvětví v ČR - IT nevyjímaje - vystavena (IBM).

I když jsou "ITmuži" v naprosté početní převaze, nejsou budoucím "ITženám" v oboru na překážku. Zato ženské podvědomé hodnocení IT světa ano. Pokud žena sama sebe omezuje představou, že se pro tuto práci nehodí, protože myslí jinak, nedostane se ve svých úvahách k profesi jako takové. Pak je tedy vhodné připomenout, že v IT rozhodují schopnosti, a nikoli příslušnost k určitému pohlaví

 

Muži jsou hraví, ženy zvědavé

 

Jistá rozpačitost při oťukávání možností práce v IT je zcela pochopitelná. Nesmí ovšem trvat moc dlouho. Personalisté zpozorní až ve chvíli, kdy dáte najevo opravdový zájem.

Pokud odesíláte životopis, nezapomeňte kromě odborných znalostí a stupně zvládnuté angličtiny zdůraznit i své osobní charakteristiky. Jsou stejně důležité, protože IT hledá kandidáty na pozice technické i marketinkové. Pro personalisty je rozhodující, jaký je váš entuziasmus i ochota učit se stále něco nového. A protože v IT jsou pozice technické i marketinkové, je dobré, když poukážete na svou schopnost komunikace.

            IT vyžaduje nový typ komunikativních profesionálů a obecně se soudí, že v této oblasti jsou dispozice žen nedostižné. Takzvaní soft-skills IT odborníci musejí mít nejen technické znalosti, ale musí být také komunikativní a empatičtí, tedy schopni naslouchat přání svých klientů, aby informační systémy splňovaly požadavky podle toho, jak jsou klienti schopní nebo nároční.

 

Motivující výdělky

 

Zbytečně nízké sebehodnocení ženy se obvykle projeví při dotazu personalisty na předpokládanou výši platu. Tahle otázka dnes snad už nikoho nepřekvapí, ale mladé dívky a ženy s ní mají trochu problém. A tak si samy říkají o nižší plat. Jestli se přitom řídí radami typu "kamarádka povídala", nebo tak stavějí na odiv svou budoucí loajálnost či jen prachobyčejně chtějí zvýšit své šance, těžko říct... Rozhodně nevolí správný prostředek, aby se prosadily. Vyšší plat je dobrou motivací a kdo dává najevo, že pro něj není až tak důležitý, může poškodit leda sám sebe.

Přestože je IT tak výrazně mužským oborem, odpadává při vstupním pohovoru probírání aspektů mateřství.

 

Webdesign se stal posedlostí

 

Jak se i v takovém frmolu může žena věnovat své kariéře? Wedesignérka Dana Heráňová si svou profesi začala oťukávat právě během mateřské dovolené. Samostudiem - bylo to poté, co z gymnázia odešla na mateřskou dovolenou a během ní ji zájem o tvorbu webu neopustil, ba právě naopak. Péče o miminko nezastínila zájem o webdesign. V této fázi bylo pro Danu velmi důležité, že ji v jejím zájmu o webdesign podporoval manžel, který jí vytvářel "technické zázemí".

"Najednou jsem měla pohodlně k dispozici velké množství nových zdrojů, které jsem začala studovat: Interval.cz, Jak psát web (www.jakpsatweb.cz), blogy Petra Staníčka (pixy.cz) a Plaváčka (www.plavacek.net) a mnoho dalších)."

            Dnes je vyhledávanou webdesignérkou (www.webmasterova.cz). Nemyslí si však, že její práci s klienty nějak ovlivňuje fakt, že je žena: "Nemám důvod to nějak řešit. Kdo si mne vybere, nejprve si pečlivě prohlédne výsledky mé práce a přijde právě proto, že se mu zalíbily, takže má výchozí pozice je vždy dobrá. Myslím, že to zapůsobí i pozitivně. Jeden klient se mi svěřil, že má ze spolupráce se mnou příjemný pocit, protože na něj,nedělám ramena' a vše mu srozumitelně vysvětlím. Nestydí se mne na nic zeptat. Možná se jako žena opravdu dovedu lépe vcítit do nejistoty klienta, který rozumí svému oboru, ale moc nerozumí webu a potřebuje poradit a pomoci. V tvorbě webových stránek jsem se opravdu,našla', práce je pro mne skutečný koníček, někdy až posedlost."

            Dnes pracuje na volné noze a z domova.

Pracovní dobu přizpůsobuje potřebám svým, své rodiny a svého psa. "Od osmi do dvou mám klid na práci, protože děti jsou ve školce a škole, asi hodinku trávím venku se psem a leckdy u toho vymyslím i řešení problému, který se mi doma vyřešit nedařilo. Širší možnosti pro ženy v IT bych viděla v oborech, v nichž mohou uplatnit svou přirozenou empatii, komunikativnost, estetické cítění, pečlivost a smysl pro detail, ženskou vynalézavost. Takže třeba v oblasti tvorby grafiky, navrhování a testování použitelnosti uživatelských rozhraní, správy webových stránek, zajímavé možnosti by se myslím našly také v oblasti reklamy třeba při správě PPC kampaní, či v copywritingu."

            Jak je tedy vidět, mateřství a IT jdou skvěle dohromady.

 

A co s tou matikou?

 

Matematiku považuje dost dívek za největší překážku, pokud by se chtěly věnovat IT. Uskutečnění projektu "Ženy do IT" by mělo ženy zbavit strachu, že stejně nemají dostatečné vzdělání, za což spousta lidí považuje pouze diplom z univerzity, a tak do této oblasti není možné proniknout.

            Prof. Honzík, proděkan Fakulty informačních technologií při VUT v Brně, který se snaží zpřístupnit svět IT všem studentkám, tvrdí, že "ženský element absolutně chybí, protože na jednoduché aplikaci či programu pracuje řada lidí, kteří spolu musí spolupracovat a komunikovat. A programy musí odpovídat širokému spektru potřeb jeho uživatelů, takže ti, kteří programy vymýšlejí, nemohou být asociální, naopak musejí být velmi empatičtí, musí se vcítit do chování a potřeb běžných uživatelů a musí reagovat na jejich připomínky a problémy. IT profesionálové musí být schopni pracovat společně na jednom úkolu a také komunikovat se zákazníky a uživateli."

            Jak vysvětluje Lenka Simerská, koordinátorka APC WNSP, pro odbourání stereotypního smýšlení o IT je velmi efektivní zapojit ženy, které už v IT pracují: "Náš projekt Ženy do IT zahrnuje práci s tzv. role models, neboli vzory rolí. Ženy a dívky se na našich seminářích setkávají se ženami, které pracují na různých pozicích a v různých oblastech v IT. Ze zpětné vazby víme, že pro účastnice znamená slyšet jejich příběh a možnost zeptat se na nejrůznější věci z práce i soukromí často více než nově získané dovednosti."

            Jednou z nich je i Petra Křivánková, která pracuje v IBM jako konzultantka od září 2005. "Jsem v pozici člověka, který se snaží implementovat nové procesy spojené s novým systémem zadávání požadavků zákazníka a jejich následném zpracování. Tyto požadavky se zadávají přes jeden softwarový nástroj, jehož jsem administrátorem a koordinátorem. Zároveň jsem také koordinátorem dalších dvou nástrojů - jednoho na reporting, což jsou informace o dosažených výsledcích, druhého na zadávání problémů, kde problémem je míněna nějaká opakující se chyba v aplikaci či aplikacích. Jako koordinátor zadávám požadavky jednotlivým týmům, které spravují dané aplikace, hlídám, zda se na daných věcech pracuje a včasnost jejich dodávek, plus další aktivity s daným procesem spojené."

            Pokud se to ženám mimo obor zdá málo srozumitelné, měly by uvážit, že jsou to jenom nové informace, není to nový jazyk.

            Petra dodává: "Máme pohyblivou pracovní dobu, což je fantastické, nikdo mi nepřikazuje, co mám kdy udělat. Máme určený termín, do kterého musí být hotová práce, a je jen na mně, jak si práci rozložím a kde ji udělám. Muži jsou vděční za tu hrstku žen, které se v jejich blízkosti vyskytují." Při výběru zaměstnání jí nešlo přímo o IT jako takové, ale spíše o typ práce. Díky tomu, že pracuje na různých projektech, může si vyzkoušet různé věci. "To, že je zde zapotřebí mít nějaké technické znalosti nebo se je být alespoň ochotni naučit, bylo do určité míry mým plusem. Jak je tedy vidět, mateřství a IT jdou skvěle dohromady."

            Více o matkách a IT na straně 64.

 

Jak kamarádky, matky i babičky zapojily IT do své reality

 

Pokud snad ženy IT stále lehce ignorují, tak vůči Internetu je tomu naopak. Na počtu všech uživatelů se podílejí 50 procenty a stále jich přibývá. V počtu hodin strávených měsíčně na Internetu už muže předstihly.

            Ženám středního věku často připadá, že jim v této oblasti ujel vlak, i když se nevymlouvají, že na počítač nemají čas. Jsou tudíž nejohroženější skupinou při navázání komunikace s Internetem, nebo spíš tou škatulí pod stolem. A tak chvilku trvá, než si přestanou plést monitor s televizí. Pak však objeví dostupnost a rychlost informací, které by jinak nevyhledávaly. A to už nejsou recepty na vaření.

            Pokročí nakupováním na eBay a u blogu, na kterém se dovědí, že cena pravých opálových kamenů v Německu a v USA se fakt liší o tolik, že i s poštovným ušetří při koupi 70 procent české ceny. Cesta k onlinovým magazínům se jim nabízí sama. To jsou však jenom začátky. Na Internetu bije do očí tolik taháků, některý z nich se může stát inspirací pro nové živou životní etapu.

            Podle socioložky Hany Maříkové (www.zkusit.cz) hovoří pro zaměstnávání žen v IT např. to, že ženy se ukázaly jako potenciálně velmi kreativní, zvláště pak skupina žen v předdůchodovém věku. To potvrdila ze své praxe i konzultantka v oblasti informačních technologií a managementu, Ivana Šabatová: "Často právě ony jsou aktivní, i ve starším věku stále mají touhu se vzdělávat a mnohé z nich jsou připravené začít se o IT více dozvídat".

 

Senioři útočí na síť a mají to opravdu těžké

 

Senioři zatím nejsou uživatelskou skupinou, kterou by Internet oslovoval. Zatím. Mám na mysli babičky a dědečky, pro které jen postupně přestává být Internet záhadou, a ne například muže v ranném stadiu důchodu, který v práci počítač běžně používal.

            Během posledních dvou let se staly obvyklou záležitostí počítačové kursy pro seniory a seniorky, což je opravdu hezčí oslovení, než pro důchodce. Žen se v nich prý vyskytuje více, což sice může být dáno výškou průměrného věku, ale po technické stránce chtějí vědět jen to nejzákladnější. Muže i ženy poněkud unavuje "chvění textu" na méně kvalitním monitoru. Ale to jsou pro ně jen malé překážky. Například babička Bódi Krčka, editora centrum.cz, překvapila rodinu během debaty prohlášením, že ona si na Netu přečetla... Zpočátku přitom tvrdila, že tu bednu nepustí přes práh.

            Spisovatelka Edita Dučová učila na univerzitě třetího věku základy práce s počítačem: "Rozdílný přístup pohlaví k té záhadné krabici jsem postřehla hned. Zatímco pánové bojovali s počítačem statečně, hnáni motivac,být lepší než vnuk', dámy vzdychaly,Tomu já nerozumím' a jejich nejčastější zoufalou otázkou bylo 'Na co mám kliknout?'."

            Nevím, a netroufám si tvrdit, jestli je to dáno rozdílnou mozkovou chemií, nebo jen nedostatečnou logickou výchovou v dětství. Možná to bude jen odlišným přístupem. Muži se šli učit proto, aby mohli vnoučatům posílat e-maily, ženy pak proto, aby prostě "uměly pracovat s počítačem".

            Je pravda, že starší senioři se bez rodinné pomoci a trpělivosti při zájmu o počítač neobejdou. Dá se předpokládat, že budoucí senioři a zvlášť seniorky na tom budou lépe.

 

Přijde nový boom?

 

Práce v IT přináší nepochybně i osobní benefity, které se výdělkem poměřovat nedají. Nový zdroj energie, kterou práce může dodávat, a nikoliv brát, účast na samostatných projektech, během kterých se týmoví hráči nechtějí ušlapat, pragmatickou kreativitu i pocit dobře měřitelné úspěšnosti. Mistrů oboru je tolik a jsou tak specializovaní, že můžete jít svou cestou a pořád můžete být lepší. IT totiž ještě není tradičním oborem, ve kterém fungují jako nedostižné vzory velikáni, co jsou po smrti. Naštěstí ještě žádný ze zakladatelů nezemřel.

            Zdá se, že v IT není pro pesimismus místo. V odpovědích, i na stránkách, které se k práci v IT vážou, jsem získala dojem, že v této práci je oběma pohlavím společná dávka entuziasmu a radosti, tedy v praxi předvedeno - co mě baví, to mě živí. A realizovat se může každý.

            Pragmaticky lze ženám připomenout, že pracovních příležitostí je v IT tolik, že jeden druhému v kanceláři nemusí závidět (závistivý chlap se chová jako otrávená opice). Když se jedné šance kolega či kolegyně chopí lépe, v následujících dnech se objeví nová příležitost.

Nebo spíš se vytvoří nový tým.

            Na pracovním trhu v oboru informačních technologií poptávka stále převažuje nabídku. Firmy se rozšiřují, nové vznikají. A pokud má tato realita nějaké stíny, předpokládám, že se budou řešit stejně raketovým tempem, jakým se IT vyvíjí.

            A tak se náš, ženský přístup nejenom v IT, ale i k životu s IT dostává do nových dimenzí. Naše hemisféry túrují, aby po zatím nevyběhaných cestičkách nervová ganglia předávala nové impulsy. Rozvojem IT se naprosté většině lidí, i když ne všem, zcela zjednodušil způsob, jak se dostat i k informacím, které potřebujeme. A tak lékaři už nečekají na sešitové vydání lékařských sborníků a k detailní znalosti oboru už třeba není nejpodstatnější glejt z vysoké. Překladatelé si Internet nesmírně pochvalují, spisovatelé pochytávají inspiraci i potřebné detaily... Stále více činností se na něm stává velmi závislých.

            Mráčkem na obzoru je pochybnost, zda se v tomto světě, kde jsou informační technologie už teď nezastupitelné, bude komunikovat z očí do očí. Uvidíme.

            Pokud by nastaly zádrhele, nevadí. Odhaduji, že dalším komunikačním boomem bude telepatie, tedy TT. A komunikovat se začne nanovo a o věcech... jakých?

 

Chcete pomáhat?

 

Barbora Zychová (www. BarboraZychova.

com) nejdříve pracovala jako reportérka a moderátorka různých televizních, rozhlasových, tištěných a onlinových médií. V současné době je na pozici Enthusiast Evangelist Manager pro oblast střední a východní Evropy. Na jejím blogu najdete informace, které ženy potěší a zaujmou. Jako například následující tip. Samozřejmě, že není jen pro ženy, ale možná jim bude bližší než mužům. Mimochodem, generální ředitelkou českého Microsoftu se také stala žena - Jane Gilson.

Vždy, když se stane neštěstí, vyvstává otázka, jak my sami můžeme pomoci.

Microsoft v těchto zemích pomáhá nejen po stránce technické, ale i finanční.

Např. v USA a v Číně věnuje mimo jiné stejnou částku, která se vybere od dárců. Přispívat na charitu můžete průběžně i tím, že používáte Windows Live Messenger (messenger.live.com). A nestojí vás to žádné peníze. Pokud si přidáte ke svému jménu ikonku "I'm" (im.live.com), Microsoft zaplatí za každou započatou konverzaci určitý obnos na charitu. Podobným způsobem můžete teď nově pomáhat také posíláním e-mailu přes Hotmail (hotmail.live.com). Za zhruba roční působení projektu "I'm" už dostalo deset charitativních organizací dohromady bezmála 1,5 milionu dolarů.

 

***

 

Nechtěná diskriminace Z analýzy rozhovorů a dalších textů zveřejněných v roce 2002 v Mladé frontě Dnes, které se věnovaly profesionálům a profesionálkám ICT, vyplývá, že obor ICT byl převážně reprezentován jako mužský (údaj z článku Lindy Ivánkové: IBM zve ženy do světa IT, iDnes, prosinec 2007).

 

První program na světě je ženská záležitost. Napadlo by vás, že první program pro prehistorický "počítač" napsala žena -Ada Lovelace (viz str. 51)? Předsudky je nutné napřed pojmenovat, a pak vyvrátit. Tím se také zabývala část seminářů vedených Markétou Kristovou, která se osvětě věnuje na stránkách Zkus IT www.zkusit.cz - (viz zmínka v tomto článku). Prosazování žen v ICT v celé Evropské unii "Čelíme vážnému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v rychle se rozvíjejících technologických oborech, zvláště v oboru ICT. Největší ICT společnosti často žádají, aby byla přijata opatření k přilákání většího počtu mladých lidí do oboru, a přitom se jen velmi málo podniklo ke zvýšení zájmu o obor u poloviny evropské populace: mladých žen. Toto je chyba a tato zpráva ukazuje, jak velká," napsala Vivien Redingová v úvodu zprávy "Ženy a ICT" (Evropská komise, březen 2008). V jejím závěru Evropská komise konstatuje, že genderové rozdíly v zapojení žen do informačních technologií jsou natolik trvalé, že nelze očekávat, že se zmenší samy od sebe v dohledné budoucnosti. Proto bude potřeba přijmout společný rámec politiky prosazování žen v ICT v celé Evropské unii. Kam se sebou IT nabízí uplatnění v mnoha oblastech, nejen v programování (vývoj softwaru, informačních systémů, vytváření databází, testování) či správě systémů (instalace softwaru a hardwaru, servis, podpora a zabezpečení počítačových sítí), ale i v oblasti služeb (prodej IT, e-business, e-learning, školení, konzultace v oblasti výpočetní techniky), počítačové grafiky (tvorba multimédií, aplikace počítačového vidění při simulacích), vědy (informační technologie v medicíně, biologii atd.), Internetu (webdesign, vývoj webových aplikací, webcopywriting, internetový marketink, optimalizace pro vyhledávače) i zábavě (tvorba počítačových her). Uspokojivé výdělky Podle Českého statistického úřadu za třetí čtvrtletí roku 2007 činila průměrná mzda v IT 46.881 Kč. Podle personální agentury Robert Half nástupní platy dosahují hodnot od 30 do 35 tisíc korun a rapidně rostou (www.zkusit.cz). Senioři podle průzkumu NetMonitor-SPIR-Mediaresearch & Gemius se na Internet připojují častěji než předtím: v průměru otevřou internetový prohlížeč 130krát měsíčně.Vloženo: 27.8.2008 15:18:46

Vaše IPv4 adresa: 54.196.145.24
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]