Tiskové zprávy

Titulek:Jsou známi čeští a slovenští finalisté elitní soutěže ACM SPY.
Termín:30.11.2015
Jsou známi čeští a slovenští finalisté elitní soutěže ACM SPY. Jejich projekty řeší řízení provozu ze vzduchu, algoritmus pro mezinárodní vesmírnou stanici, ale také smysly pro roboty.

Praha XX. listopadu 2015

Letos bylo na českých a slovenských vysokých školách úspěšně obhájeno 1881 diplomových prací s IT tématikou. Často jsou v nich zpracovány projekty, které mají bez nadsázky potenciál měnit dnešní svět. Devět nejlepších se stalo finalisty 6. ročníku elitní soutěže ACM SPY. V ní se utkává 12 českých a slovenských univerzit o titul nejlepší IT studentský projekt roku. Letos byly do finále jednotlivými akademiky nominovány nejen projekty, které dokáží pomocí dronů zlepšit dopravní problémy, naučit roboty lépe vnímat své okolí nebo přiblížit vzhled počítačových her realitě, ale také takové, které umožní zpřesnit výzkum na Mezinárodní vesmírné stanici anebo objeví doposud neviditelné rychle se pohybující objekty na noční obloze.

Putovní záštitu nad letošním ročníkem ACM SPY převzala Fakulta informačních technologií v Brně. Podle jejího děkana, docenta Jaroslav Zendulky, je na jednotlivých pracích vidět, jak rychle jde vývoj IT a technologií kupředu. Ale také to, že čeští studenti rozhodně nezaostávají.
"Mám radost, že i letos se nám s kolegy z ostatních univerzit podařilo společně najít práce, o jejichž jednoznačném přínosu pro vědu, společnost, ale i komerční sektor jsme přesvědčeni. Tak jako v případě finalistů minulých ročníků, i letos lze očekávat, že některé z projektů zaujmou globální investory, případně je jejich autor dokáže sám prosadit a rozvinout pro praktické použití," uvádí Zendulka.

Potěšující je také skutečnost, že v předvýběru jsou víceméně rovnoměrně zastoupeny práce z České republiky i Slovenska. Dva finalisty mají v soutěži dvě největší pražské univerzity (ČVUT a Univerzita Karlova), stejný počet reprezentuje také dvě košické univerzity (Technická univerzita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika). Dva studenty má v soutěži také Brno, a to jak z Masarykovy univerzity, tak Vysokého učení technického.
"To opět potvrzuje kvalitu IT oborů, vyučovaných na českých a slovenských univerzitách," komentuje Zendulka. "Navíc naštěstí již dávno neplatí, že studentské projekty, které vzniknou mimo největší univerzity, mají menší šanci na úspěch."

Letošní výběr komentuje z hlediska komerčního potenciálu také Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je hlavním pořadatelem soutěže. Většina projektů finalistů ACM SPY z minulých let se totiž stala úspěšná buď v akademickém nebo vědeckém sektoru - zájem o ně měl například Google nebo přední evropské univerzity. Část z nich navíc dokázala založit vlastní životaschopný business.

"Oceňuji, že celá řada projektů se zaměřuje na řešení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Po zkušenostech z minulých ročníků jsem optimistický a osobně mám mezi vybranými projekty již své favority, které se sami pokusíme podpořit," uvádí Krátký.

Vyhlášení absolutního vítěze proběhne 2. 12. v Praze. Na základě prezentací finalistů ho zvolí akademický panel. Vítěz - kromě slávy - získá také finanční příspěvek na další rozvoj projektu

Historii soutěže můžete sledovat na blogu: http://www.acm-spy.cz/category/blog/ nebo na facebooku: www.facebook.com/itneninuda

Projekty finalistů

Pavol Žilecký, ČVUT FEL v Praze

Plánovač tras pro cyklisty, který umí pracovat také s nutnými manévry na složitých městských křižovatkách a zakomponovat je do celkového výpočtu trasy.

Magdalena Metlická, VŠB-TU FEI v Ostravě

Návrh na vylepšení používaných algorytmů pro řešení plánovacích problémů, který výrazně urychlí jejich řešení.

Petr Vévoda, UK MATFYZ v Praze

Návrh na nový výpočet přenosu světla v opticky aktivních médiích, využitelný například pro renderování fotorealistické počítačové grafiky.

Katarína Furmanová, MU FI v Brně

Nové techniky pro porovnávání 3D modelů obličejů, využitelné pro medicínu, antropologický výzkum ale také bezpečnostní složky a autorizační software.

Jozef Vasilko, TU FEI v Košicích

Tvorba algoritmu, který pomůže teleskopu umístěném na Mezinárodní vesmírné stanici s analýzou částic s ultravysokou energií.

Štefan Bocko, UPJŠ PF v Košicích

Webový asistent pro zpracování, analýzu a vyhodnocení dat z projektů, který vědcům a laboratořím usnadní práci při zhodnocení výzkumů.

Patrik Polatsek, STU FIIT v Bratislavě    

Jak funguje lidská pozornost? Projekt ji vyhodnocuje analýzou videosekvencí s využitelnosti především v robotice, medicíně, ale také například marektingu.

Jiří Nádvorník, ČVUT FIT v Praze

Engine pro fotometriku umožňuje při pozorování oblohy vyhodnocovat jas objektu a díky rychlosti zpracování dat pomáhá identifikovat rychlé neznámé objekty.

Adam Babinec, VUT FIT v Brně

Monitorování dopravy za pomoci leteckých videí dokáže dávat rychlou zpětnou vazbu na provoz a může se stát novou metodou řízení pozemního provozu.

Kompletní přehled anotací projektů: http://www.acm-spy.cz/o-soutezi-acm-spy/galerie-nejlepsich/
Vloženo: 30.11.2015 13:50:46

Vaše IPv4 adresa: 54.82.57.154
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]