Tiskové zprávy

Titulek:Brněnské Královo Pole je české "Speech valley"
Termín:15.6.2016
Dorozumění člověka s počítačem se nejčastěji odehrává pomocí klávesnice a myši a komunikace mezi dvěma lidmi byla donedávna jasná jen lidem. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně (VUT) se již téměř dvacet let věnují vývoji technologií, které umožní využívat v komunikaci s počítači daleko přirozenější způsob - běžnou lidskou řeč. To by mělo například významně usnadnit ovládání informačních systémů po telefonu nebo umožnit precizní orientaci v audiovizuálních záznamech. Projekt s názvem Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk - počítač" podpořila v rámci výzkumného Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA částkou 23,8 milionu korun i Technologická agentura ČR (TA ČR). Tyto nové technologie by měly být použitelné v praktických aplikacích, jako je například vyhledávání ve slovnících na mobilech, diktování překladů nebo využití v dialogových systémech," uvedl předseda TA ČR Petr Očko. Podle něj jde o velmi důležitý výzkum s potenciálem přinést České republice významné zvýšení podílu hi-tech technologií v ekonomice a uplatnění na mezinárodních trzích. Technologie tohoto typu tvoří vysokou přidanou hodnotu díky minimálním nákladům a možnosti vysokých příjmů z prodaných licencí za software," dodal. Projekt navazuje na mimořádné úspěchy skupiny BUT Speech@FIT, která je součástí Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Ta byla zodpovědná za koordinaci projektu a je jednou z nejvýznamnějších světových laboratoří v oboru získávání informací z řeči. Kromě podpory od TAČR pracuje také na projektech programu Horizon 2020 Evropské komise a amerických agentur DARPA a IARPA. Podpora od Technologické agentury nám pomohla posunout vývoj ve všech oblastech řečových technologií, ať už jde o samotné rozpoznávání řeči a mluvčího, identifikaci konkrétního jazyka či detekci klíčových slov," vysvětlil docent Jan Černocký z VUT s tím, že výsledky projektu mají značně rozsáhlé pole využití. Můžeme zmínit například zlepšení studijních možností při použití audiovizuálních

materiálů, které umožní práci se záznamem v podstatě na stejné úrovni jako s psaným textem včetně vyhledávání klíčových slov, indexování a podobně," doplnil Jan Černocký. Podstatná část projektu byla ale na bedrech zúčastněných firem. Vědecké články a akademický software jsou samozřejmě důležité, ale největší radost mám z toho, že výsledky projektu přispěly k vývoji reálných produktů pro reálné zákazníky", říká Černocký a zmiňuje například systém pro dolování bezpečnostních informací z řeči firmy Phonexia, vyhledávání hlasem ve slovnících Lingea nebo hlasové informační systémy firmy Optimsys. Účastníci projektu se společně presentují jako Brno Speech Cluster" a šíří dobré jméno České republiky jak na poli špičkového výzkumu, tak ve špičkových komerčních technologiích.

 

Kontakty:

Doc. Dr. Ing. Jan Černocký, VUT, office 541141284, mobil 604738324, cernocky@fit.vutbr.cz

Ing. Radim Kudla, Phonexia, office 511 205 265, mobil 732 100 775, kudla@phonexia.com

 

Hlasové a korpusové rozhraní pro vyhledávání ve slovnících Lingea. Optimsys produkuje řadu nástrojů pro vývoj hlasových informačních systémů. Software SIR firmy Phonexia umožňuje uživatelům z oblasti bezpečnosti vydolovat z řeči maximum informací.

 

Kontakt:

Ing. Ivana Drábková, tisková mluvčí TA ČR, drabkova@tacr.cz, tel.: 777 016 525
Vloženo: 17.6.2016 10:53:34 Aktualizováno: 7.9.2016 17:27:58

Vaše IPv4 adresa: 54.227.104.40
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]