Foreign student experience

Title:ERASMUS+ 2018/2019 - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Date:1.12.2017 - 12.1.2018
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro zájemce o studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019 bude probíhat v následujících krocích:
 
On-line přihláška - doručení podepsané přihlášky vč. příloh na OVV - zpracování výběrovou komisí - pohovory pro pozvané.

On-line přihláška bude spuštěna v období 1. 12. 2017 - 11 1. 2018 a bude zpřístupněna na STRÁNCE, kde jsou rovněž k dispozici podrobné informace o programu.
Deadline pro doručení vytištěné a podepsané přihlášky a certifikátu o úrovni angličtiny na Oddělení vnějších vztahů, místnost F120 nebo mailem na studena@fit.vutbr.cz je 12. 1. 2018 do 12:00 hod.

Přehled interinstitucionálních(IIA) smluv FIT pro výjezd v ak. roce 2018/2019 je k dispozici NA

Výběrové řízení - pohovory se budou konat v pátek 19. 1. 2017 od 9.00 hodin v místnosti č. A218, Božetěchova 2, Brno.

Studenti, kteří se již programu Erasmus zúčastnili, nebo mají zájem o zahraniční stáž na univerzitě mimo EU, mohou do 11. 1. 2018 požádat o finanční podporuRozvojových programů (RP) MŠMT - realizace výjezdů v kalendářním roce 2018. Způsob doručení žádosti je stejný jako v případě přihlášky na Erasmus.
Created: 15.11.2017 16:10:02 Updated: 15.1.2018 09:21:41

Further information in Czech only

Your IPv4 address: 54.167.62.170
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]