Výstavba a rekonstrukce areálu Božetěchova

Projekt výstavby a rekonstrukce areálu Božetěchova je rozvržen do několika etap plánovaných na období 2004 až 2007:

  1. Výstavba nových objektů Božetěchova 1 (2004-2006)
  2. Lávka přes ulici Božetěchova (2007)
  3. Rekonstrukce bývalého pivovaru a správní budovy velkostatku (2005-2007)
  4. Výstavba nového posluchárenského komplexu (2006-2007)
  5. Rekonstrukce historického areálu kláštera Božetěchova 2 (2006-2007)
  6. Rekonstrukce refektáře (2005-2006)
  7. Rekonstrukce severních klauzur (2006-2007)

Jako zhotovitel stavby bylo vybráno ve výběrovém řízení seskupení firem IMOS Brno, a.s. a Unistav, a.s..

Projekt zpracovala projekční kancelář Ateliér 2002, vedoucí projektant Ing. arch. Vladislav Vrána:

Vzdušné prostory areálu kláštera mají velkou hodnotu díky své osobité atmosféře, vysvětluje architekt Vrána. Není proto vhodný pro takové využití, které tam dnes pro nedostatek vhodnějšího místa musí být (např. Centrum výpočetní techniky, které vyžaduje chlazení a další technická zařízení). To do tohoto historického areálu rozhodně nepatří. Díky získání pozemků v areálu bývalého velkostatku přes ulici Božetěchova lze celkovou koncepci dislokace výukových, vědecko-výzkumných, administrativních i technických potřeb fakulty řešit výhodnějším a také velkorysejším způsobem.

Základní myšlenkou je, že v historických budovách kláštera zůstanou především výukové prostory pro individuální výuku a výuku v seminárních učebnách, prostory přednáškové, pracoviště ústavů s programátorským zaměřením a prostory děkanátu. Zabezpečení technických potřeb fakulty, laboratoře, prostory technicky náročnějších ústavů, stravovací služby a společenské zázemí by měly přejít do nového komplexu Božetěchova 1.


1. Výstavba nových objektů

Přízemní objekty při Božetěchově ulici ustoupí nové budově ústavů a technického zázemí fakulty. V novém třípatrovém pavilonu (budova L) budou umístěny laboratoře s nároky na technické vybavení, pracovny dvou ústavů (UPGM a UPSY) a Centrum výpočetní techniky s potřebným zázemím, na které nebyl prostor v historické části areálu. V dalších třech menších dvoupatrových pavilonech (budovy M, N a O) budou umístěny lehké počítačové laboratoře. Podmínkou realizace projektu je také výstavba jednopatrových podzemních garáží, což je na území bývalých bažin problém značně technicky i finančně náročný.

Výstavba je dokončena, kolaudace proběhla 22.6.2006.

[budova L]
[budova L] [budova L]

2. Rekonstrukce zachovaných objektů pivovaru a zámečku

Využitelné části bývalého pivovaru (severní část P) a sýpky velkostatku (prostřední vyšší budova R) byly rekonstruovány a jsou určeny pro stravování a společenské zázemí.

Výstavba je dokončena, kolaudace proběhla 26.4.2007. Plný provoz bude zahájen od října 2007.

Rekonstrukce historické budovy zámečku (budova S) je sice do projektu zahrnuta, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla odložena, pouze byla opravena střecha budovy. Kompletní rekonstrukce byla zahájena v roce 2008 a dokončena v dubnu 2009.
[budova R]

3. Výstavba nového posluchárenského komplexu

V návaznosti na stávající posluchárenský komplex se hledal prostor pro umístění dalších posluchárenských kapacit. Volba padla na jižní křídlo. V historickém kontextu je toto křídlo kláštera směrem do dnešní Křižíkovy ulice vlastně objekt, který vznikl nadstavbou budovy vojenské kuchyně z 19. století, kdy zde byla kasárna. Ke klášteru tedy nepatří, areál byl původně v barokní době k jihu otevřený. Pozdější zástavba bude proto ostraněna a na jejím místě vznikne nová budova s posluchárnami (D). Nová budova s posluchárnami přesáhne úroveň terénu jedním podlažím, zbytek bude pod zemí.

Výstavba posluchárenského komplexu byla zahájena 4.8.2006 s termínem dokončení 31.8.2007. Kolaudace proběhla 11.9.2007.
[suteren]
[D0206]
[vestibul]

4. Rekonstrukce historického areálu kláštera

Základní myšlenkou rekonstrukce historického areálu kláštera je uvést areál do podoby před různými přestavbami křídel areálu v posledních stoletích. Komunikační chodby v přízemí a prvním patře by měly být otevřeny a propojeny tak, aby byl areál průchozí i pro handicapované studenty. Prakticky celé přízemí severního a východního křídla bude zabírat nová velká knihovna se studovnami a archívem. V prvním patře budou umístěny pracovny ústavů a seminární místnosti. Velká část rekonstrukce bude spočívat v kompletní reinstalaci inženýrských sítí (voda, topení, elektroinstalace, telefony), které jsou nyní na mnoha místech v havarijním stavu. Nově upravená nádvoří budou přístupná veřejnosti.

Přípravné práce byly zahájeny v červenci 2005, kompletní rekonstrukce byla zahájena 4.8.2006. Kolaudace proběhla 25.10.2007.
[jih]

5. Rekonstrukce refektáře

Bývalý refektář (budova G, kaple) bude rekonstruován na slavnostní zasedací místnost v přízemí a přednáškovou místnost v prvním patře.

Rekonstrukce byla zahájena 2.12.2005 s předpokládaným ukončením koncem července 2007. Kolaudace proběhla 11.9.2007.

6. Rekonstrukce severních klauzur

Součástí projektu je také rekonstrukce severních klauzur (I), tato část rekonstrukce byla odložena až do roku 2006 pro nedostatek financí. Rekonstrukce byla posléze zahájena na podzim 2006 s ukončením koncem srpna 2007.


Ilustrační model budoucího areálu (není to konečná verze!).