Rekonstrukce historického areálu kláštera

První část rekonstrukce začala 1.7.2005 - příprava severního křídla budovy A a vybudování technologického tunelu pod nádvořím. Výstavba technologického tunelu byla ukončena v termínu 16.9.2005. Vlastní rekonstrukce celého historického areálu byla zahájena v červenci 2006.

Průběh výstavby