Rekonstrukce refektáře

Bývalý refektář (budova G, kaple) bude rekonstruován na slavnostní zasedací místnost v přízemí a přednáškovou místnost v prvním patře. S rekonstrukcí refektáře je spojena také rekonstrukce křížové chodby spojující jižní klauzury a severní klauzury. Rekonstrukce byla zahájena 2.12.2005 s ukončením 30.6.2007. Kolaudace proběhla 11.9.2007.

Průběh rekonstrukce


20.12.2005


19.1.2006


16.2.2007


16.2.2007


19.7.2007


19.7.2007


19.7.2007
© PL