Multifunkční obvodové prvky na bázi hybridní organické elektroniky

Název v angličtině:Multifunctional Circuit Components Based on Hybrid Organic Electronics
Hlavní řešitel:Crha Adam
Spoluřešitelé:Růžička Richard
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FCH/FIT-J-15-2652
Zahájení:2015-04-01
Ukončení:2016-01-31
Klíčová slova:hybridní OFET, polymorfní elektronika, multifunkční číslicové obvody
Anotace:
Projekt se zabývá tématikou hybridních organických tranzistorů řízených polem (OFET), charakterizací těchto tranzistorů a identifikací parametrů důležitých z pohledu logických obvodů. Na základě zjištěných skutečností bude přistoupeno k návrhu a fyzické realizaci jednoduchého logického obvodu. Dosažené výsledky najdou uplatnění při konstrukci složitějších obvodových celků s případnou perspektivou průmyslové aplikace. Tento systém technologických postupů a realizace tranzistorů bude unikátní ve střední Evropě a budou do něj zapojeni studenti doktorského studia, kteří se mohou stát průkopníky této technologie v průmyslu.

Publikace

2016ŠIMEK Václav, STŘÍTESKÝ Stanislav, ŘEZNÍČEK Michal, CRHA Adam a RŮŽIČKA Richard. Towards Implementation of Logic Circuits Based on Intrinsically Reconfigurable Organic Transistors. In: Proceedings of the 6th Electronics System-Integration Technology Conference. Grenoble: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-5090-1401-9.

Vaše IPv4 adresa: 54.197.24.206
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]