Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk

Název v angličtině:Delivery of the acoustic model, language model and pronunciation dictionary for the French language
Hlavní řešitel:Karafiát Martin
Spoluřešitelé:Grézl František, Chalupníček Kamil
Agentura:Phonexia s.r.o.
Zahájení:2015-07-23
Ukončení:2015-12-31
Klíčová slova:akustický model, jazykový model, výslovnostní slovník, slova, slovník, francouzský jazyk
Anotace:
Cílem je dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk, včetně všech požadavků ohledně slov, fonémů a dalších parametrů.

Publikace

2015KARAFIÁT Martin a GRÉZL František. Souhrnná zpráva k projektu "Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk" za rok 2015. Brno: Phonexia s.r.o., 2015.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.190.77
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]