Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění

Název v angličtině:AI for Traffic and Industry Vision
Hlavní řešitel:Honec Petr (CAMEA)
Spoluřešitelé:Bařina David
Další řešitelé:Otáhalová Sylva, Zemčík Pavel
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
Kód:TH04010144
Zahájení:2018-10-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:chytrá kamera; videozpracování v dopravě; zpracování obrazu a videa; computer vision
Anotace:
Cílem je zlepšit a rozšířit možnosti videosystémů pro monitorování dopravy a detekce dopravních přestupků. Motivací je zlepšení užitných
vlastností videosystémů pro z pohledu zákazníků, zjednodušení nastavování a údržby, ale i nové možnosti systémů a zjednodušení (a případně
zlevnění) jejich konstrukce. Typickým uživatelem systémů jsou buď policie (například Policie ČR nebo obecní policie) nebo organizace
spravující komunikace (například ŘSD, TSK Praha. BKOM). Očekávaný přínos z pohledu ekonomického je udržení, případně mírné zvětšení trhu
v ČR, ale zejména podpora exportu zařízení.

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106
Přepnout na https