Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

SALI - Software pro stanovení zatížení draku letounu

Název v angličtině:SALI - Software for Airframe Loading Investigation
Hlavní řešitel:Chudý Peter
Další řešitelé:Dittrich Petr, Prustoměrský Milan
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Kód:TA03010399
Zahájení:2013-01-01
Ukončení:2015-12-31
Klíčová slova:pevnostní analýza; zatížení letounu; software
Anotace:
Projekt SALI navazuje na aktivity spojené s integrovaným projektem CESAR v 6. Rámcovém programu Evropské komise. V rámci tohoto projektu vznikl software ALAN pro analýzu zatížení letounu. Cílem projektu SALI je zvýšení obecnosti tohoto software, zpřesnění výpočtů, optimalizace algoritmů a databází, validace na základě letových měření a především příprava pro jeho komercializaci. Důležitým výstupem projektu bude uživatelský manuál a podrobná analýza implementovaných metodik výpočtu. Nově vytvořený software by měl nahradit velmi úspěšný software SAVLE, který byl vytvořený v osmdesátých letech minulého století. Jeho architektura neumožňuje, aby byl adaptován na nové možnosti výpočetní techniky, přesnost dynamického modelu letounu neodpovídá současným poznatkům a práce s programem je časově náročná.
Konsorcium řešitelů zamýšlí využít zkušeností s programy SAVLE a ALAN a vytvořit nový software, který má ambice stát se standardním, leteckými úřady uznávaným nástrojem pro certifikaci letounů dle předpisů CS-23. Snahou je vytvořit pružný, adaptabilní a rozšiřitelný software, který pomůže urychlit vývojové práce, bude schopen transparentně archivovat vstupní data a výsledky výpočtů a zpřesní výpočet kritického zatížení letounu. To se odrazí ve snížení nákladů na vývoj a modifikace letounů, zvýšení bezpečnosti leteckého provozu a optimalizaci  hmotnosti draku letounu.

Produkty

2015Softwarový systém pro analýzu zatížení draku letounu, software, 2015
Autoři: Prustoměrský Milan, Chudý Peter

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https