Inovační voucher JIC - Inteligentní vizuální kontrola kvality výrobků

Název v angličtině:Intelligent visual quality control
Hlavní řešitel:Hradiš Michal
Spoluřešitelé:Kolář Martin
Agentura:Jihomoravské inovační centrum
Zahájení:2015-06-01
Ukončení:2015-12-31
Klíčová slova:kontrola kvality, detekce anomálií, vizuální kontrola kvality, shlukování
Anotace:
Vypracování studie v oblasti inteligentní vizuální kontroly kvality výrobků. Cílem je navrhnout a vyhodnotit inteligentní vizuální systém pro kontrolu kvality, který dokáže ze snímku výrobku detekovat jeho odlišnosti oproti normálu a tyto odlišnosti třídit ve spolupráci s lidským operátorm.
Součástí je přehled state-of-the-art, teoretický popis možného řešení a jeho vyhodnocení na reálných datech z ukázkového provozu (data dodá zadavatel).
Realizační výstupy:
  • Technická zpráva
  • Datové soubory s výsledky experimentů

Publikace

2015HRADIŠ Michal. Intelligent Defect and Anomaly Detection System - A Study in Tofu. Brno: Fingera s.r.o., 2015.

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106
Přepnout na https