Přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování

Název v angličtině:Transfer of knowledge in the field of 3D reconstruction and 3D mapping
Hlavní řešitel:Habrovec Jiří (GEODROM)
Spoluřešitelé:Španěl Michal
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu
Zahájení:2016-07-01
Ukončení:2018-12-31
Klíčová slova:laserové skenování, přenosný mapovací systém, 3D rekonstrukce, SLAM
Anotace:
Cílem projektu je přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a metod 3D mapování prostoru z FIT VUT v Brně do firmy GEODROM s.r.o., která se zabývá návrhem a vývojem přenosného mapovacího přístroje pro účely geodetického zaměření a tvorbu technické dokumentace. Jedná se o kompaktní systém, který dokáže pracovat nezávisle na signálu GNSS a je natolik lehký, že může být snadno přenášen člověkem. Při měření jsou zaznamenávány údaje o trajektorii, čase a prostorové informace předmětu měření v reálném čase. Za pomoci softwarového řešení pro zpracování změřených dat, s využitím metod 3D rekonstrukce a technik typu SLAM, proběhne automatické zpracování dat s výstupem ve formě trajektorie, informace o čase snímání a homogenního mračna 3D bodů, které lze následně transformovat do vhodných souřadnicových systémů.

Publikace

2018VEĽAS Martin, ŠPANĚL Michal, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. CNN for IMU Assisted Odometry Estimation using Velodyne LiDAR. In: Proceedings of IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions. Torres Vedras, 2018, s. 1-1.

Vaše IPv4 adresa: 54.196.26.1
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]