Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů

Název v angličtině:Integrated platform for analysis of digital data from security incidents
Hlavní řešitel:Matoušek Petr
Spoluřešitelé:Burget Radek, Grégr Matěj, Polčák Libor, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír
Další řešitelé:Hranický Radek, Loub Radek (FIT VUT), Pluskal Jan, Podermański Tomáš (CVIS VUT)
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020
Kód:VI20172020062
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2020-06-30
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconSeminar-06-20179.2017-06-06 12:03:49
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova:síťová bezpečnost; analýza digitálních dat; kyberkriminalita; strojové učení; dolování dat
Anotace:
Projekt je zaměřen na detekci a analýzu nových forem kybernetické kriminality v prostředí Internetu věcí, mobilních a komunikačních aplikací. Cílem projektu je výzkum nových metod založených na dolování dat, strojovém učení a vizuální analýze a vytvoření funkčního vzorku integrující tyto metody pro efektivní vyšetřování incidentů. Výsledek bude demonstrován na případech z praxe, např. detekce provozu P2P sítí, bezpečnostní analýza mobilních zařízení či řešení incidentů souvisejících s Bitcoiny.

Produkty

2017AppIdent - Nástroj pro identifikaci aplikačních protokolů, software, 2017
Autoři: Pluskal Jan
 Nástroj pro zachycení síťové komunikace spolu s identifikací aplikací na platformách Windows, Linux, (BSD), software, 2017
Autoři: Zuzelka Jozef, Pluskal Jan, Ryšavý Ondřej, Matoušek Petr

Předcházející projekty

2014Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2299, 2014-2016, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Bartík Vladimír, Burget Radek, Honzík Jan M., Hruška Tomáš, Kreslíková Jitka, Křivka Zbyněk, Květoňová Šárka, Masařík Karel, Meduna Alexander, Očenášek Pavel, Přikryl Zdeněk, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Ščuglík František, Švéda Miroslav, Trchalík Roman, Zendulka Jaroslav
2010Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Herout Adam, Kořenek Jan, Lampa Petr, Martínek Tomáš, Podermański Tomáš, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel

Publikace

2017HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, VEČEŘA Vojtěch a MATOUŠEK Petr. Distributed Password Cracking in a Hybrid Environment. In: Proceedings of SPI 2017. Brno: Universita Obrany v Brně, 2017, s. 75-90. ISBN 978-80-7231-414-0.
 PLUSKAL Jan a RYŠAVÝ Ondřej. Detection, and Analysis of SIP Fraud Attack on 100Gb Ethernet with NEMEA System. Pristina, 2017.
 POLČÁK Libor. Základní informace o síti Tor. FIT-TR-2017-01, Brno, 2017.
 RYCHLÝ Marek a RYŠAVÝ Ondřej. TARZAN: An Integrated Platform for Security Analysis. In: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Praha: IEEE Computer Society, 2017, s. 561-567. ISBN 978-83-946253-7-5.
 VONDRÁČEK Martin, PLUSKAL Jan a RYŠAVÝ Ondřej. Automation of MitM Attack on Wi-Fi Networks. In: 9th International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime. Praha, 2017, s. 1-1.

Vaše IPv4 adresa: 54.147.40.153
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]