Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek

Název v angličtině:Tools and methods for video and image processing to improve effectivity of rescue and security services operations
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Smrž Pavel, Zendulka Jaroslav
Další řešitelé:Bartík Vladimír, Bartl Vojtěch, Dvořák Michal, Fröml Vojtěch, Goldmann Tomáš, Herout Adam, Hradiš Michal, Kanich Ondřej, Nosko Svetozár, Pacura Dávid (UITS FIT VUT), Šolony Marek, Španěl Michal, Volf Tomáš
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020
Kód:VI20172020068
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:analýza obrazu a video sekvencí, detekce objektů, klasifikace, dolování dat
Anotace:
Projekt je zaměřen na výzkum pokročilých metod pro pořizování a zpracování obrazových dat a videosekvencí. Cílem je vytvořit funkční vzorek systému, který přispěje ke zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek. Systém umožní z různých obrazových zdrojů místa zásahu extrakci a analýzu informací, jejich kategorizaci, vyhledávání, agregaci, archivaci a efektivní reprezentaci. Dalšími cíli jsou metriky úspěšnosti, publikace, případně průmyslová ochrana výsledků.

Publikace

2017DRAHANSKÝ Martin. Detector of Weapons in Video. Praha, 2017.
 DRAHANSKÝ Martin, SPURNÝ Martin a GOLDMANN Tomáš. Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kamerasystemen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 415-421. ISSN 1614-0702.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.110.114
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]