Zvýšení spolehlivosti v automatickém rozpoznávání řečníka

Název v angličtině:Improving Robustnes in Automatic Speaker Recognition
Hlavní řešitel:Glembek Ondřej
Spoluřešitelé:Fér Radek, Novotný Ondřej
Agentura:Grantová agentura České republiky - Juniorské granty
Kód:GJ17-23870Y
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:automatické rozpoznávání řečníka;robustnost;adaptace;řeč
Anotace:
Systémy pro automatické rozpoznávání řečníka dosáhly za posledních několik let vysokých rozpoznávacích úspěšností. Přesto při jejich nasazení v nových doménách, tedy za zcela jiných podmínek než za jakých byly postaveny, jejich úspěšnost dramaticky klesá. K takovým faktorům patří například jazyk mluvčích, styl mluvy, společenské podmínky mluvčích, akustické prostředí, nahrávací zařízení, přítomnost neřečových událostí, ruchy, přenosový kanál, atp. Řešením tohoto problému je a) vývoj metod pro robustní modelování nebo b) adaptace daného systému na novou doménu pomocí adaptačních dat. V tomto projektu se chceme zaměřit na obě tyto oblasti.
Popis projektu:
Cíle tohoto projektu jsou výzkum, vývoj a analýza obecných adaptačních technik a technik pro zvýšení robustnosti systémů pro automatické rozpoznávání mluvčího.

Vaše IPv4 adresa: 54.196.201.241
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]