Aplikace 3D modelování ve zdravotnictví

Název v angličtině:Application of 3D modeling in medical imaging
Hlavní řešitel:Chromý Adam (FEKT VUT)
Spoluřešitelé:Klíma Ondřej, Zemčík Pavel, Žalud Luděk
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Zahájení:2016-03-20
Ukončení:2016-12-31
Klíčová slova:Lékařská obrazová data, multimodální registrace, fúze lékařských snímků, vizualizace dat
Anotace:
Úlohou projektu je výzkum a vývoj algoritmů pro registraci heterogenních medicínských obrazových dat z různých zobrazovacích metod, jejich automatickou klasifikaci a prostorové zobrazení. Mezi dílčí cíle projektu se řadí tvorba algoritmů pro předzpracování a unifikaci dat z různých modalit, tvorba algoritmů pro sesazování nehomogenních dat pořízených různými zobrazovacími metodami nebo s různými nastaveními, tvorba algoritmů pro prostorové zarovnání dat do jednoho vícevrstvého modelu a testování vytvořených algoritmů s ohledem na robustnost, přesnost a spolehlivost. Dosažením těchto cílů vzniknou prakticky využitelné metody přinášející buď zcela nové diagnostické informace, nebo informace získané jednoduššími a šetrnějšími způsoby. Předpokládá se, že dosažené výsledky budou mít velký publikační potenciál.

Publikace

2017CHROMÝ Adam a KLÍMA Ondřej. A 3D Scan Model and Thermal Image Data Fusion Algorithms for 3D Thermography in Medicine. Journal of Healthcare Engineering. London: Hindawi Publishing Corporation, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-9. ISSN 2040-2295.
2016CHROMÝ Adam, ŽALUD Luděk a KLÍMA Ondřej. DeskBalance: Novel Gamified System for Diagnosis and Treatment of Postural Stability. In: 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016. Brno / Lednice: Elsevier Science, 2016, s. 200-205. ISSN 2405-8963.
 KLÍMA Ondřej, BAŘINA David, KLEPÁRNÍK Petr, ZEMČÍK Pavel, CHROMÝ Adam a ŠPANĚL Michal. Lossy Compression of 3-D Statistical Shape and Intensity Models of Femoral Bones Using JPEG 2000. In: 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016. Brno / Lednice: Elsevier Science, 2016, s. 115-120. ISSN 2405-8963.
 KLÍMA Ondřej, CHROMÝ Adam, ZEMČÍK Pavel, KLEPÁRNÍK Petr a ŠPANĚL Michal. A Study on Performance of Levenberg-Marquardt and CMA-ES Optimization Methods for Atlas-based 2D/3D Reconstruction. In: 14th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 Brno, Czech Republic, 5-7 October 2016. Brno / Lednice: Elsevier Science, 2016, s. 121-126. ISSN 2405-8963.

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164
Přepnout na https