Photoacoustic/Ultrasound Mammoscopy for evaluating screening-detected lesions in the breast

Název v češtině:Fotoakustická/ultrazvuková mamoskopie pro ohodnocená a dektekci lézí v prsou
Hlavní řešitel:Jaroš Jiří
Spoluřešitelé:Budiský Jakub, Čudová Marta, Nikl Vojtěch, Vaverka Filip
Agentura:Evropská komise EU - Horizon 2020
Kód:PAMMOTH, PAMMOTH
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:photoacoustic imaging, laser-induced ultrasound, high performance computing, numerical methods, breast cancer
Anotace:
Cílem projektu PAMMOTH je vyvinout, validovat a uvést do praxe nový přístroj pro neinvazivní screening prsou s cílem o včasnou diagnozu rakoviny prsou. Navržené zařízení kombinuje 3D fotoakustické snímkování a laserem indukované ultrazvukové snímkování. Cílem je dosáhnout vysoké přesnosti detekce v reálném čase.

Vaše IPv4 adresa: 54.158.212.93
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]